2020-09-28 Wspólny wniosek PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Premiera Morawieckiego, MI i MZ o zawieszenie obowiązku uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów ...

opublikowano 29 września 2020 godz. 19:00Dotyczy: działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19

            Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie

  Wniosek

W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców /OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – na podstawie art.241 w związku z art.221 kpa zwracamy się z wnioskiem o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zawieszenie nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestnictwa i przedstawienia organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3 z uwzględnieniem art. 38a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami - w okresie obowiązywaniastanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

uzasadnienie  [kliknij]


Warszawa, dnia 29 września 2020 r.

DSO.SWA.571.4072.2020.LMD (2)

Ministerstwo Infrastruktury
Za pośrednictwem skrytki ePUAP

Ministerstwo Zdrowia
Za pośrednictwem skrytki ePUAP

Szanowni Państwo,

Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu przekazuje
na podstawie art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek podpisany przez Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie – Pana Krzysztofa Bandosa, Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie – Pana Krzysztofa Szymańskiego, Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s
w Koszalinie – Pana Romana Stencela, w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej[1].

            Mając na uwadze powyższe Departament prosi o rozpatrzenie wniosku i udzielenie Zainteresowanym odpowiedzi, a także przekazanie jej kopii do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołując się na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem
Jarosław Michalak
Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Departament Spraw Obywatelskich
/podpisano cyfrowo/

Do wiadomości:

Pan Roman Stencel
Z prośbą o poinformowanie pozostałych Zainteresowanych
/OIGOSK1/skrytka


Odnośnie zawieszenia nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestnictwa i przedstawienia organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3 z uwzględnieniem art. 38a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami - w okresie obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Treść [kliknij]


Kolejne wystąpienie z 2 listopada 2020 do Premiera Mateusza Morawieckiego z powiadomieniem Rzeczników Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Praw Obywatelskich

Treść [kliknij]


 Odpowiedź negatywna z 5 listopada 2020 wiceministra Rafała Webera  Treść [kliknij]


Odrzucenie Skargi - pismo dyrektora DTD Bogdana Oleksiaka z 9 listopada 2020   Treść [kliknij]

 


 

Wniosek z 16 listopada 2020 o interwencję Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  Treść [kliknij]