2020-12-03 Wspólna prośba o udzielenie pomocy samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom prowadzącym OSK i OS w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

opublikowano 20201203 godz. 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 grudnia 2020r

 

Pan Mateusz Jakub Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
eKPRM / ESP

 

Dotyczy: udzielenia pomocy samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki szkolenia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

            Szanowny Panie Premierze

Uwzględniając informacje publikowane na witrynie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju link https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html
Zauważamy, że w katalogu branż objętych subwencją z przyszłej Tarczy PFR 2.0 niestety nie ujęto działalności gospodarczej „Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu” określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności / PKD/ kodem 85.53.Z .

Czytamy, że głównym kryterium, które będzie uprawniało do otrzymania subwencji, jest "spadek przychodów o co najmniej 30% w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r w stosunku do analogicznego okresu w 2019r".

Informujemy, że wciąż trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 skutkuje również dla naszej branży obniżeniem przychodów sięgających kilkudziesięciu procent.
Notujemy dramatyczny spadek kursantów spowodowany niepewnością jutra, brakiem przychodów w wielu branżach, którym prawnie zakazano działalności w stanie pandemii w/w koronawirusa ( firmy iventowe, turystyka, gastronomia, transport autokarowy, kultura, itp.) oraz obawami zachorowania na Covid-19.
Ludzie po prostu się boją i zamierzają "przeczekać" koronawirusa.

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt.1 i art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, oraz prowadzący ośrodki szkolenia, o których mowa w art.39b1 ust.1 pkt.2 i art. 39g ustawy o transporcie drogowym mają poważne problemy z płynnością finansową.
Aby zachować miejsca pracy, potrzebna jest tym przedsiębiorcom kolejna pomoc. Nie chcemy podejmować drastycznych decyzji poprzez ograniczanie zatrudnienia czy nieopłacania bieżących wierzytelności.

Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju widnieje informacja, że katalog branż, które będą objęte wsparciem Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie jest jeszcze zamknięty, dlatego niniejszym wnioskujemy o dopisanie branży, którą reprezentujemy do listy objętych wsparciem rządowym.

Panie Premierze
Doceniamy dotychczasowe niemałe wsparcie w ramach Tracz Finansowych przeciwdziałających negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanych pandemią koronawirusa.

Jednak wyszczególnieni w podpisie prezesi współpracujących branżowych organizacji społecznych podkreślają, że dla ocalenia branży szkolenia kierowców - postulowane wyżej wsparcie finansowe jest absolutnie niezbędne!

z poważaniem
Krzysztof Bandos
prezes PFSSK
Krzysztof Szymański
prezes PIGOSK
Roman Stencel
– prezes OIGOSK

Do wiadomości:
Pan Jarosław Gowin Minister Rozwoju Pracy i Technologii MPIT / ESP
Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MIIB / ESP

treść pisma z UPP TUTAJ (kliknij)

-  -  -  -  -

W dniu 7 grudnia 2020 Biuro Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem ePUAP powyższy wniosek przekazało do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z powiadomieniem Ministra Infrastruktury, vide fot.

-  -  -  -  -

12 stycznia 2021 odpowiedź Pana Łukasza Gałczyńskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji MRPiT pismo znak DRI-VII.053.2.2021 (kliknij)