2021-07-08 Wspólna opinia do min R. Webera ws planowanych zmian przepisów w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opublikowano  10 lipca 2021 20:30

8 lipca 2021

Pan Rafał Weber
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6
ePUAP ID MIIB/esp

Szanowny Panie Ministrze

Jako statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców przesyłamy wspólną uzgodnioną opinię dotyczącą zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, które Pan sygnalnie zaprezentował w formule zdalnej w dniu 28 kwietnia 2021r Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Większość przedstawionych zagadnień było omawianych z naszym udziałem na obradach Zespołu Doradczego ds. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz prowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy powołanego Zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka nr 35 z 04.08.2016.

Więcej (kliknij) TUTAJ