2021-11-08 Wspólna prośba współpr. org. społ. środowiska OSK o opinię MI ws. stosowania nowego przepisu art.39aa ust.4 Ustawy o transporcie drogowym (e-learning w szkoleniu kierowców zawodowych)

opublikowano 9 listopada 2021 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8 listopada 2021r

Pan Rafał Weber
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4-6

Dotyczy: Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …
Dz. U z 2021 poz. 1997

Jako statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię dotyczącą stosowania nowego przepisu art.39aa ust.4 Ustawy o transporcie drogowym wprowadzonego ustawą z 14.10.2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw … tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z przepisami art.39aa ust.3 pkt.1 i ust.4 metoda prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat?

Art.39aa ust.4
4. Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest
prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia
nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego.


Uzasadnienie

Przepisy art.39aa w ust.3 precyzyjnie definiują formy szkolenia jakie mogą być realizowane przez podmioty wyszczególnione w ust.1.
Jednak w ustawie nie określono form szkolenia okresowego prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD-y), wyszczególnione w ust.2.
Brak tej regulacji "rodzi" wątpliwości odnośnie dozwolonych form prowadzenia szkolenia okresowego przez WORD-y.

Z poważaniem, podpisy cyfrowe

Krzysztof Bandos,            prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie
Krzysztof Szymański,      prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie
Roman Stencel,                prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

 UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP71421747

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Identyfikator adresata: MIIB
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-11-09T19:29:49.357
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-11-09T19:29:49.357
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK103270560

 

Odpowiedź dyr. Bogdana Oleksiakaz 10 grudnia 2021 TUTAJ (kliknij)