2023-01-10,31 Wspólne wnioski współpr. org. społ. środowiska OSK do Zarządu ZWRP i Sejmików Województw RP ws. wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy prow. pojazdami osk - stanowionych na zasadach określonych ustawą z 04.11.2022 Dz. U. z 2022

opublikowano 11 stycznia 2023 23:00

 Zarząd Związku Województw RP
Prezes Pan Olgierd Geblewicz

00-236 Warszawa ul. Świętojerska 5 / 7
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    tel.+48/22 831 14 41

ID ePUAP: UMWZP/SkrytkaESP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dotyczy: wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy prowadzone pojazdami osk stanowionych na zasadach określonych ustawą z 04.11.2022 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Dz. U. z 2022 r., poz. 2589

Wniosek

            W związku z prowadzonymi przez Zarząd Związku Województw RP pracami rekomendującymi w celu ujednolicenia wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdystanowionymi uchwałami sejmików poszczególnych województw (art.56a ustawy o kierujących pojazdami), vide stanowisko z 5 stycznia 2023.

W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – wnosimyo zarekomendowanie sejmikom województw aby w uchwałach stanowiących wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy uwzględniono faktycznie ponoszone tj. mniejsze koszty rzeczowo osobowe praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy (art.56a ust.2 ustawy o kierujących pojazdami), prowadzonych pojazdami niepozostającymi w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego /dalej WORD/, o których mowa w przepisach art.53 ust.4 i ust.4a ustawy o kierujących pojazdami, tj. w przywołanych poniżej okolicznościach:

1) pojazdem bez pedału (dźwigni) sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego [ art.54 ust.5 pkt.2 w związku z art.53 ust.4 pkt.1 ustawy o kierujących pojazdami],
2)
pojazdami, którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E [art.53 ust.4 pkt.2 ustawy o kierujących pojazdami],
3) pojazdami ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, kod B96 lub B+E [art.53 ust.4a
ustawy o kierujących pojazdami].

Uzasadnienie w załączonym piśmie opatrzonym podpisami elektronicznymi prezesów n/w organizacji społecznych.

Z poważaniem
Roman Stencel, prezes OIGOSK

Działający w porozumieniu i w imieniu współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194
Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855


Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-01-10T17:52:51Z
Podpis elektroniczny

 Pełny tekst wniosku z 10-01-2023, TUTAJ (kliknij)


 From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday,
January 31, 2023
10:44 AM
To: Sejmik Wojewodztwa Dolnoslaskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Lodzkiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Lubelskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Lubuskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Malopolskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Opolskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Podlaskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Slaskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Swietokrzyskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Wielkopolskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Sejmik Wojewodztwa Zachodniopomorskiego ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Cc: Szymański Krzysztof ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Szumiał Jan ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: Wniosek ws wysokosci oplat za egzaminy panstwowe na prawo jazdy


Sejmiki Województw RP

wg. rozdzielnika

Dotyczy: stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy na zasadach określonych ustawą z 04.11.2022 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Dz. U. z 2022 r., poz. 2589

Wniosek           

W związku z rozpoczynającym się procedowaniem uchwał sejmików poszczególnych  województw (art.56a ustawy o kierujących pojazdami), których przedmiotem jest ustalenie wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy.

Na podstawie art. 221 §1 i art.241 kpa w imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – wnosimy aby w uchwałach stanowiących wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy uwzględniono faktycznie ponoszone tj. mniejsze koszty rzeczowo osobowe praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy (art.56a ust.2 ustawy o kierujących pojazdami), prowadzonych pojazdami niepozostającymi w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego /dalej WORD/, o których mowa w przepisach art.53 ust.4 i ust.4a ustawy o kierujących pojazdami, tj. w przywołanych poniżej okolicznościach:

1) pojazdem bez pedału (dźwigni) sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego [ art.54 ust.5 pkt.2 w związku z art.53 ust.4 pkt.1 ustawy o kierujących pojazdami],
2)
pojazdami, którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E [art.53 ust.4 pkt.2 ustawy o kierujących pojazdami],
3) pojazdami ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, kod B96 lub B+E [art.53 ust.4a ustawy o kierujących pojazdami].

Uzasadnienie w załączonym piśmie opatrzonym podpisami elektronicznymi prezesów n/w organizacji społecznych.

Z poważaniem
Roman Stencel, prezes OIGOSK

Działający w porozumieniu i w imieniu  współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194
Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie,  KRS 0000256376
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie,  KRS 0000276855

Roman Stencel prezes OIGOSK m. +48 502 532 405  www.izbaosk.eu
proszę  potwierdzenie odczytu, dziękuję

Pełny tekst wniosku z 31-01-2023, TUTAJ (kliknij)