2023-06-15 Warszawa spotkanie z Panem Tomaszem Tomalą - Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury

opublikowano 17 czerwca 2023 18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Komunikat

15 czerwca 2023 wysiłkami wiceprezesa PFSSK kol. Jana Szymczaka - w siedzibie MI odbyło się spotkanie z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

 

 

Współpracujące organizacje społeczne środowiska OSK i KSE reprezentowali ich statutowi przedstawiciele w osobach:
1. Grzegorz Łapeta          -  prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie
2. 
Krzysztof Szymański    - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie

3. Roman Stencel            - prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
4. Robert Dorosz             - wiceprezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (egzam. Nadz. MORD Tarnów)

 

Na spotkaniu przedstawiono postulowane obszary zagadnień wymagających pilnych zmian regulacji prawnych - zdaniem w/w organizacji środowiskowych.

Pan Tomasz Tomala zapewnił, że postulaty przekaże Ministrowi Adamczykowi i poinformuje o stanowisku resortu.

 

Omawiane obszary zagadnień TUTAJ (kliknij)

 

zredagował: Roman Stencel