2023-09-29 Konferencja uzgodnieniowa projektu z 13.07.2023 rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmiana rozporządz. ws. warunków technicznych pojazdów…

opublikowano 4 października 2023 godz.15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat

z konferencji uzgodnieniowej projektu z 13.07.2023 rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów…

Na zaproszenie Rafała Webera Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 29 września 2023 w siedzibie MI w godz. 10:00 – 13:30 odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu z 13.07.2023 rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Projekt przewiduje możliwość przedłużenia okresu stosowania do nauki i egzaminowania na kategorię prawa jazdy C+E (pojazd ciężarowy z przyczepą/naczepą) zespołów pojazdów składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy poprzez wydłużenie obecnie obowiązującego „okresu przejściowego” do dnia 31 grudnia 2026 r.

Konieczność zorganizowania konferencji uzasadnia fakt wpłynięcia do MI wielu sprzecznych i wzajemnie wykluczających się opinii oraz wniosków w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zgłoszonych przez środowiska: Przewoźników, OSK i WORD-ów.

W konferencji prowadzonej przez dr Renatę Rychter dyr. Departamentu Transportu Drogowego MI uczestniczyło zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft TIMES kilkadziesiąt przedstawicieli w/w środowisk.

Natomiast na Sali obrad były reprezentowane n/w podmioty:

  1. Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 (G. Łapeta, F. Saługa)
  2. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 05-820 Piastów ul. Piotra Skargi 1 (K. Szymański, M. Szypura)
  3. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5 (R. Stencel)
  4. Związek Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców 33-312 Tęgoborze ul. Św. Krzysztofa 5,
  5. Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy 02-496 Warszawa ul. Elżbiety Rakuszanki 5 ( T. Piętka, P. Bladowski),
  6. Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 87-100 Toruń ul. Polna 109/11 (J. Stachowicz, M. Staszczyk)

- - -

  1. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 00-198 Warszawa Al. Jana Pawła II 80, skr. poczt 1
  2. Transport i Logistyka Polska 00-687 Warszawa ul. Wspólna 70 (M. Wroński)
  3. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1 (T. Rejek)

- - -

Za pośrednictwem połączenia zdalnego wypowiadali się przedstawiciele:

Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców 20-001 Lublin ul. Hutnicza 3 (R. Dorosz )
Ogólnopolskiego Związk
u Pracodawców Transportu Drogowego 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59/132 ( A. Bogdanowicz)

Ostateczną decyzje podejmie minister jednak zdaniem przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych PFSSK-PIGOSK-OIGOSK wysoce prawdopodobna jest akceptacja wyszczególnionego w projekcie rozporządzenia terminu 31 grudnia 2026, a ponadto utrzymanie możliwości prowadzenia szkolenia i egzaminowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego i przyczepy, ale z wymogiem znacząco większej Dopuszczalnej Masy Całkowitej zespołu, bo ok. 40t (aktualnie DMC co najmniej 20t).

Potrzeba utrzymania aktualnie obowiązującej prawnej alternatywy: zespół pojazdów (samochód ciężarowy i przyczepa) lub ciągnik siodłowy i naczepa została wskazana na konferencji w wypowiedzi kol. prezesa Grzegorza Łapety.

Natomiast współpracujące organizacje społeczne PFSSK-PIGOSK-OIGOSK w adresowanych do MI pismach z 20 stycznia i 12 czerwca 2023 domagają się powrotu do stanu prawnego umożliwiającego alternatywne prowadzenieszkolenia i egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. C+E zespołem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego i przyczepy lub pojazdem członowym składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy.

Tak więc, usankcjonowanie powyższego stanowiłoby realizację postulatów środowiska OSK. 

Linki do w/w pism

20-01-2023 http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/WspolnyWniosek,doMI20230120zespol,pojazdow,do,szkoleniaC+E-sig.pdf

12-06-2023 http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Spotkanie20230615SzefemGabinetuPolitycznegoMI-omawiane,obszary,zagadnien,pe-sig.pdf


zredagował  Roman Stencel   4 października 2023