2012-12-18 monity do MTBiGM o ustosunkowanie się do wystapień, postulatów organizacji społecz. osk

pobierz sacny oryginału monitu do dyr. Boganowicza i min. Nowaka

Realizując ustalenia leaderów 5-ciu współpracujących organizacji społecznych środowiska osk podjęte na spotkaniu 10 grudnia 2012 w hotelu MONET Łysomice k. Torunia
wysłano monity do MTBiGM z prośbą o ustosunkowanie się do zgłaszanych od maja br. postulatów i wniosków:


Pan Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Monit
Zaniepokojeni brakiem odpowiedzi (mimo upływu wielu miesięcy), przedstawiciele n/w pięciu organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców /osk/ na spotkaniu 10 grudnia 2012r w Łysomicach między innymi zdecydowali o przypomnieniu Panu Ministrowi że wraz z kilkudziesięciotysięczną rzeszą przedsiębiorców prowadzących osk i instruktorów nauki jazdy oczekujemy na zajęcie stanowiska odnośnie problematyki prezentowanej w poniższych wystąpieniach i wnioskach:

1. Wniosku z 08.05.2012 wysłanego przesyłką poleconą 18.05.2012, w którym wyartykułowano poparcie dla
opatrzonego ponad 1 150 podpisami listu otwartego z 24.02.2012 nt.
- egzaminów wewnętrznych w osk
- zainicjowania zm. uokp skutkujących moŜliwością przeprowadzania egzaminów państwowych samochodami
podstawianych przez ośrodki szkolenia lub w dyspozycji osoby egzaminowanej
- wprowadzenia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-MTBiGM(scan).pdf

2. Wniosku z 15.05.2012 wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP 23.05.2012, w którym prosimy o
ustosunkowanie się do wyartykułowanych wątpliwości interpretacyjnych i niejednoznaczności niektórych
regulacji uokp
 http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny%20wniosek%20do%20MTBiGMzmuokp15052012.pdf

3. Wniosku z 29.10.2012 wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP 05.11.2012, w którym prosimy o
ustosunkowanie się do legalności działań i etycznego aspektu wspierania przez starostwa powiatowe /
organy władzy publicznej / masowej kampanii akwizycyjnej PWPW promującej jako „jedyne słuszne”
oprogramowanie, aplikację do pobierania danych oraz aktualizacji PKK jak i przesyłania staroście za pomocą
środków komunikacji elektronicznej informacji określonych uokp i rozporządzeniem.
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny-wniosekdoPWPW25062012ePUAP.pdf


Z poważaniem
Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855

-  -  -  -  -  -  -

Pan Andrzej Bogdanowicz
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa

Monit
Zaniepokojeni brakiem odpowiedzi (mimo upływu wielu miesięcy), przedstawiciele n/w pięciu organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców /osk/ na spotkaniu 10 grudnia 2012r w Łysomicach między innymi zdecydowali o przypomnieniu Panu, że wraz z kilkudziesięciotysięczną rzeszą przedsiębiorców prowadzących osk i instruktorów nauki jazdy oczekujemy na zajęcie stanowiska odnośnie problematyki i postulatów prezentowanych we wniosku z 20.07.2012, złożonego w kancelarii głównej 24 lipca 2012r.
Link: http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wniosekMTBiGMzmuokp20072012.pdf

W załączniku scan wniosku z 20.07.2012r

Z poważaniem
Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855 
 
W uzgodnieniu z 
Grzegorz Jarząbek – prezes Ligi Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818

Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, 
KRS 0000133194

Jan Domasik – prezes  Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, 
KRS 0000256376 

Włodzimierz Zientarski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL z/s w Warszawie, 
KRS 0000261135