2012-07-05 spotkanie z dyr.DTD MTBiGM A. Bogdanowiczem i T. Piętką

 

 

 

Relacja ze spotkania w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM.

 

W dniu 05.07.2012r w siedzibie MTB i GM odbyło się drugie w 2012r spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z przedstawicielami resortu.

To kolejne spotkanie ( pierwsze miało miejsce 04.04.2012r) jest efektem  działań  posła  PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją  inicjatywy kolegów  ze Społecznego  Stowarzyszenia  Szkół  Kierowców  w Białymstoku, w szczególności kol. Jarosława Onacewicza.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli:
1.  Andrzej Bogdanowicz  - dyrektor DTD w MTBiGM
2.  Tomasz Piętka            - specjalista DTD  w  MTB i GM
3.  Andrzej Sural              - prezes SSSK Białystok
4.  Jarosław Onacewicz    - przewod. KR SSSK Białystok
5.  Krzysztof Szymański   - prezes PFSSK
6.  Krzysztof Bandos       - sekretarz PFSSK
7.  Jan Domasik                - prezes PIGOSK
8.  Marek Gawroński        - wiceprezes PIGOSK
9.  Roman Stencel            - prezes OIGOSK
10.Zbigniew Popławski      - wiceprezes OIGOSK

 

  

Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 
1. Dyrektor Bogdanowicz przeprosił za nieobecność min. Jarmuziewicza, który jest w Senacie i nie wiadomo czy będzie mógł przybyć na spotkanie.
Następnie poinformował, że wie o monicie i wspólnych wystąpieniach oraz że prezes KSD WORD Andrzej Szklarskizaakceptował sugestię spotkania z leaderami organizacji środowiska osk z udziałem min. Tadeusza Jarmuziewicza, któregoprzedmiotem będzie wdrożenie w WORD-ach programów pilotażowych mających na celu  pozyskanie realnych  doświadczeń  z prowadzenia egzaminów praktycznych pojazdami osk  również w zakresie  prawa jazdy kat. A1, A, B.
Na prośbę prezesa Stencla o jak  najpilniejsze zorganizowanie tego spotkania i jeśli to możliwe określenie konkretnego terminu, koniecznie przed wakacjami - dyr. Bogdanowicz oświadczył, ze spotkanie odbędzie się  24 lub 25 lipca 2012r i zobowiązał p.Tomasza Piętkę do wysłania zaproszeń do uczestników omawianego spotkania.
Wiceprezes OIGOSK kol. Zbigniew Popławski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem 25 samochodów do egzaminowania w WORD Łódź. Skutkującego wyborem samochodu Suzuki SWIFT za kwotę brutto ok. 58 PLN/ mc. 
Okoliczność ta dobitnie potwierdza zasadność postulatu stworzenia obligatoryjnych możliwości prawnych prowadzenia egzaminów praktycznych również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej (osk).

 

 

2. Na pytanie prezesa Stencla „czy resort rozważa zainicjowanie i wdrożenie zmian ustawy o kierujących pojazdami przed progową datą 19 stycznia 2013r?” - dyrektor Bogdanowicz odpowiedział twierdząco i poinformował, ze w połowie sierpnia projekt ustawy o zmianie uokp zostanie skierowany do konsultacji społecznych.
Prezes Stencel w imieniu przedstawicieli środowiska osk podziękował za „dobrą nowinę” i dalej dociekał czy w nowelizowanej ustawie zostaną uwzględnione przesłane wspólne propozycje zmian uregulowań prawnych?
Dyr. Bogdanowicz oświadczył, że resort w przedłożeniu rządowym uwzględni propozycje dotyczące zmian w:
- Art.27 ust.1 pkt.1 dotyczącego  informowania starosty o rozpoczęciu zajęć (teoretycznych)
- Art.128 ust.3 pkt.2 tak aby do wymogu, o którym mowa w art.28 ust.2 pkt.2 miało zastosowanie dwuletnie vacatio legis

 

 

3. Prezes Stencel nawiązując do porozumienia z 21.07.2010r oraz wskazując na okoliczności, w których ono powstało - uzasadniał konieczność i dopytywał o stanowisko resortu odnośnie ewentualnych propozycji zmian w art.31 traktującym o SUPEROSK.
W tej kwestii wypowiedzieli się wszyscy uczestnicy spotkania dodatkowo uzasadniając konieczność zmian.
Dyr. Bogdanowicz odnosząc się do prezentowanej argumentacji i rekapitulując wypowiedzi przedstawicieli osk stwierdził, że jeżeli organizacje środowiska osk wyartykułują wspólne propozycje, to resort wnikliwie je rozważy - w tym i dotyczące art.31, jednak szanse na urzeczywistnienie zmian w ramach planowanej nowelizacji ustawy uokp ma tylko ok. dziesięć postulatów, z tego ok. 7 w zakresie problematyki środowiska osk!
Naturalnie zadeklarowaliśmy opracowanie i przedstawienie resortowi transportu wspólnych propozycji środowiska osk.
Kol. J. Onacewicz „naciskał” na dyr. Bogdanowicza aby wyraził zgodę na spotkanie celem bezpośredniego przedyskutowania postulowanych przez środowisko osk zmian.
Nie uzyskał jednoznacznej deklaracji takiego spotkania, ale ostatecznie dyr. Bogdanowicz stwierdził, ze jak dotąd nie odmówił spotkania mającego na celu wymianę opinii czy stanowisk.

 

 

4. W związku  z nieuchronną (niebawem) publikacją rozporządzeń  dotyczących  szkolenia, egzaminowania i wydawania uprawnień,  prezes Stencel postulował aby zorganizować Konferencję przybliżającą ich treść oraz aby udzielić odpowiedzi na pytania osób mających wątpliwości interpretacyjne.
Dyr. Bogdanowicz odniósł się do postulatu pozytywnie. 
Konferencja z udziałem  przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM , WORD i OSK zostanie zorganizowana na początku września br.  w  Warszawie  przy ul. Jagiellońskiej 71 / Centrum Konferencyjne DAEWO /
Logistyką konferencji mają zająć się organizacje społeczne środowiska osk w porozumieniu z KSD WORD. 
Przy czym wysokość ewentualnej odpłatności za uczestnictwo w Konferencji powinna co najwyżej rekompensować koszty jej organizacji ze stanowczym wykluczeniem „zarobku”.

 

 

5. Po spotkaniu w DTD MTBiGM wstępnie ustaliliśmy plan najpilniejszych działań:
• do 12  lipca 2012r – prezes Stencel w konsultacji z p. M. Łydką zredaguje i prześle pocztą e-mail propozycje zmian przepisów konkretnych jednostek redakcyjnych uokp wraz z uzasadnieniem 
• do 16  lipca 2012r – poszczególne organizacje prześlą pocztą e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    opinie, uwagi oraz propozycje uzasadnienia postulowanych zmian.
• 20/21  lipca 2012r  w Łowiczu – spotkanie leaderów organizacji środowiska osk celem przyjęcia ostatecznych wersji postulatów oraz ich uzasadnienia.
Zaproszenia na spotkanie prześle niezwłocznie Krzysztof Bandos – sekretarz PFSSK
• PFSSK w porozumieniu z KSD WORD  – zorganizuje Konferencję, o której mowa w pkt.4

 

Powyższe okoliczności faktyczne wskazują na realną szansę zmian – deklarujemy, ze postaramy się jej nie zmarnować!

 

 

zredagował Krzysztof Szymański  przy akceptacji n/w:
Roman Stencel - prezes OIGOSK
Jan Domasik –   prezes PIGOSK
Andrzej Sural-   prezes SSSK Białystok