2010-06-03 Apele, Wystąpienia do posłów w sprawie egzaminowania również samochodami osk

Kraków, dnia 01.06.2010 r.

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców
31-214 Kraków, ul. Narutowicza 22/81, tel. 12-415-31-11
                                                      i
Ogólnopolska Izba Gospodarcza O.S.K. - Oddział V w Krakowie
30-837 Kraków, ul. Aleksandry 11, tel. 12-658-56-17


LIST   OTWARTY
do 
 Szanownego   Pana Posła   Jana  Tomaki
Przewodniczącego  Podkomisji  Nadzwyczajnej
do rozpatrywania rządowego projektu Ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879). 


Reprezentując Województwo Małopolskie – dwie pozarządowe organizacje społeczne : Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców i Krakowski Oddział Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców - składają po raz drugi - na ręce Pana Posła Jana Tomaki - Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowego projektu Ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879)
APEL  i   PRO?B?
o usankcjonowanie w zapisie prawnym – możliwości  zdawania  egzaminu  państwowego  na samochodzie  w  dyspozycji  osoby  egzaminowanej.

Przypominamy, że taki właśnie zapis został przyjęty w dniu 14.06.2007 r. na obradach w poprzedniej kadencji Podkomisji – pod przewodnictwem Pana Jana Tomaki (dysponujemy elektronicznym zapisem z tych obrad).
 
Prosimy o usankcjonowanie poprzedniej decyzji Członków Podkomisji i autorskie przyjęcie tego zapisu.

Z przykrością stwierdzamy, iż dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych z udziałem reprezentantów naszych środowisk wskazuje na ignorowanie i lekceważenie wniosków zgłaszanych przez stronę społeczną!

Aktualne zapisy prawne dopuszczają stosowanie działalności monopolistycznej przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i zmuszają je do dysponowania własnymi samochodami osobowymi, oraz do stosowania zamówień publicznych.

WORD – średnio co trzy lata ogłaszają przetargi, a co dwa lata na gwarancji wymieniają flotę pojazdów w których często następuje zmiana modelu wprowadzająca bardzo istotne zmiany z którymi kursanci mają wiele problemów. Zmiana usytuowania różnych kontrolek, przełączników świateł, wycieraczek, lusterek elektrycznych lub manualnych, różnych dźwigni do regulacji siedzenia, oparcia, zagłówka, różnorodnego sposobu włączania biegu wstecznego, zmiany usytuowania tylnych szyb do precyzyjnego cofania - te nowości i wiele innych zmian znajdujących się pod maską samochodu - powoduje na egzaminie u kursantów ogromny stres i każda pomyłka kosztuje ponowny egzamin i trening na takim samym modelu pojazdu co jest w WORD.

Takie zachowanie WORD wiąże się z różnymi nieprawidłowościami i przymusza Ośrodki Szkolenia Kierowców do zakupu takich modeli samochodów jakie są na egzaminach państwowych w WORD.

Argumentacja urzędników, twierdzących, że kandydat na kierowcę powinien umieć jeździć samochodem, a nie tylko określonym jego modelem – nie wytrzymuje próby w zetknięciu z rzeczywistością rynkową i oczekiwaniem klientów.

Trudno się dziwić kursantom, że wybierają Ośrodki Szkolenia Kierowców, które posiadają takie typy i modele samochodów jakie są na egzaminie w WORD.  

Kursant szkoląc się i zdając egzamin na samochodzie jednej marki, później również kupuje taką samą markę samochodu, bowiem go zna i czuje się w nim bezpiecznie. 

Dealerzy firm samochodowych wykorzystują przetargi w WORD do celów manipulacji finansowych. Nigdy nie startują dwa razy w przetargu! Dystrybutorzy firm samochodowych nieformalnie umawiają się kto ma wygrać przetarg a kto ma ustąpić! Przetargi są transakcją wiązaną na samochody i wyposażenie w kamery (w tej samej firmie) – co pozwala ukryć rzeczywistą cenę pojazdu! Poniesione straty dealera (po zaniżeniu cen w transakcji przetargowej) szybko przynoszą zyski na obsłudze gwarancyjnej i sprzedaży pojazdów ośrodkom szkolenia, indywidualnym instruktorom i ich kursantom. Statystyka pokazuje, że jest to najlepsza reklama pojazdów określonej marki i firmy dealera w całym województwie. Aby wygrywać przetargi - generalni dystrybutorzy danych firm samochodowych przyznają wyznaczonemu dealerowi specjalne upusty cenowe na pojazdy sprzedawane w przetargach! 
Nawet dealerom sprzedającym tą samą markę pojazdów to się nie podoba. 

Taki stan - Ośrodki Szkolenia Kierowców doprowadza do konieczności ciągłej wymiany nie   zamortyzowanych samochodów, (po małym przebiegu 15 - 20 tys. km) a w rezultacie do obniżania poziomu szkolenia oraz kondycji finansowej, a w końcu bankructwa. 

Taka praktyka nie ma odpowiednika w świecie - jest źródłem korupcji i wielu innych nieprawidłowości.
 
Chcemy głośno zaprotestować, że nie godzimy się na przedłużanie tej patologicznej sytuacji honorującej monopol, nieuczciwą konkurencję i zmuszanie Ośrodków Szkolenia Kierowców do zwiększania kosztów uzyskania, przez częste zakupy nowych samochodów i coroczne przeglądy rejestracyjne samochodów, które są jeszcze na gwarancji !

Narosła fala społecznego niezadowolenia w tej sprawie i jest olbrzymia determinacja wśród wszystkich instruktorów nauki jazdy w całej Polsce, do  przeprowadzenia ogólnopolskiego protestu, przy użyciu wszelkich dozwolonych środków, aż do blokad WORD i unieważniania lub bojkotu przetargów na samochody - jeżeli okaże się, że rozmowy  w tej sprawie okażą się fiaskiem.

Mamy dużą nadzieją że do tego nie dojdzie i liczymy na szczere poparcie i zrozumienie ze strony Szanownego Pana Posła Jana Tomaki - Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej, oraz wszystkich Parlamentarzystów, którym bliskie są sprawy adeptów sztuki kierowania i  przychylenie się do wniosków, propozycji i postulatów płynących ze społecznych środowisk branżowych, które występują w imieniu i dla dobra całego społeczeństwa.


Pismo to zostaje podane do wiadomości publicznej, bowiem występujemy w obronie praw kursantów  do  indywidualnego  decydowania  na  jakim  pojeździe  chcą  zdawać  egzamin.

Z szacunkiem i poważaniem – w imieniu swoich Członków - podpisy złożyli :

Jerzy   Wojtanowicz             
Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK Oddziału V w Krakowie      

Tadeusz  Szewczyk
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Pismo prezesa OIGOSK:

From: OIGOSK Koszalin [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Saturday, May 29, 2010 12:03 PM
To: Tomaka Jan (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  )
Cc: '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; ' Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; '  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; ' Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '
Subject: Pojazdy do egzaminowania - procedowanie projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 2879/

Pan Poseł Jan Tomaka
Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 2879/
Panie i Panowie Posłowie – członkowie podkomisji

W związku z planowanym na 09 i 10.06.2010 kolejnym posiedzeniem podkomisji – niniejszym zwracamy Państwa uwagę na  niezwykle istotny, niesprawiedliwy i bolesny dla środowiska OSK, a przy tym historyczny problem.
Skutkiem organizowanych co 2-3 lata przez WORD-y przetargów na zakup, wynajem pojazdów egzaminacyjnych – przedsiębiorcy prowadzący OSK stawiani są cyklicznie „pod ścianą” tj. często zmuszani są do wymiany floty używanych do szkolenia, a nie zamortyzowanych pojazdów.
Dzisiaj środowisko WORD-ów / KSD WORD / proponuje zakup pojazdów przy zastosowaniu formuły KONSORCJUM z OSK.
Nie jesteśmy przeciwni temu pomysłowi.
KONSORCJUM dzisiaj jest tylko hasłem z wieloma niewiadomymi np. w jaki sposób KONSORCJUM decydowałoby o zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/przy rozbieżnych opcjach w wielu kwestiach środowiska OSK i WORD-ów?
Przede wszystkim jednak KONSORCJUM  nie wyeliminuje niesprawiedliwej, kosztownej dolegliwości tj. konieczności wymiany pojazdów w OSK, kiedy efektem rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego w ramach KONSORCJUM będzie nowa marka pojazdu.
W okolicznościach kiedy najczęściej najistotniejszym kryterium oceny oferty przetargowej jest cena oraz szczególnego zainteresowania tym rynkiem  ze strony dystrybutorów nowych pojazdów – rozstrzygnięcia wyłaniające nową markę pojazdu są wręcz nieuniknione!
Dlatego nasza poniższa propozycja brzmienia art. 52 ust.1 projektu ustawy ma na celu uelastycznienie problematyki dysponenta pojazdu używanego do egzaminowania.
Zachowaliśmy we wdzięcznej pamięci i przypominamy, że proponowana treść tego przepisu jest identyczna z propozycją Pana Posła Tomaki, którą zaprezentował podczas procedowania w 2007R pierwotnego przedłożenia projektu ustawy o kierujących pojazdami.
?ywimy szczerą nadzieję, że propozycja ta zostanie przez Państwa poparta w trakcie aktualnego procedowania, bo 12 letni okres oczekiwania sprawia, że cierpliwość środowiska OSK jest na wyczerpaniu.

 fragment pisma z 23.04.2010 z postulatami wspólnymi PFSSK i OIGOSK:
I. [ art. 52 ust. 1: Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ]
Postulujemy, aby dopuścić możliwość zdawania egzaminu praktycznego pojazdem zapewnionym przez osobę egzaminowaną, na jej wniosek i koszt.  Proponujemy następujące brzmienie art. 52 ust. 1

Art. 52 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w za¬kresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji: 
          1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
          2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt

Od 1998 r  (wtedy powstały WORD-y) w tej materii ośrodkom szkolenia kierowców dzieje się niesprawiedliwa, bo niezawiniona krzywda polegająca na tym, że sytuacja rynkowa oraz dotychczasowe regulacje prawne zmuszają OSK do współfinansowania WORD-ów w zakresie kupowanych, wynajmowanych przez nie w drodze przetargów samochodów do egzaminowania. 

Dzieje się tak, dlatego że kursanci z naturalnych, oczywistych powodów chcą uczyć się tylko na pojazdach, na których będą zdawali egzamin państwowy, co swoiście wymusza zakup przez OSK takiego samego pojazdu, jaki posiada WORD. Inaczej, OSK, który tego nie zapewni, znika z rynku z braku klientów!

W takich okolicznościach przedsiębiorcy są zmuszani sytuacją do wymiany floty pojazdów 2-3 letnich, nie zamortyzowanych, ponosząc z tego tytułu niepowetowane straty finansowe, niezawinione sposobem działania!
W organizowanych przez WORD-y przetargach dystrybutorzy pojazdów oferują celowo bardzo niskie ceny, a poniesione w takich okolicznościach straty z nawiązką rekompensują sprzedając pojazdy ośrodkom szkolenia po znacznie wyższych cenach! Jedynym beneficjentem takiego rozwiązania jest dostawca pojazdów do WORD!

Jest to możliwe albowiem WORD kupuje np. kilkanaście nowych samochodów a zaniżane ceny przez dealerów są powszechnie znaną praktyką, celowym działaniem dumpingowym, uzasadnianym tzw. „odbiciem sobie” strat. Dzieje się tak, dlatego że ośrodki szkolenia w konsekwencji zmuszone są zakupić razem kilkaset (!) egzemplarzy, i to niestety nie w cenie przetargowej, a to wystarczy aby osiągnąć zysk, pokrywając wcześniejsze jakoby straty. Są to niezaprzeczalne, powszechnie znane fakty. 
Środowisko OSK  z niecierpliwością i jednocześnie nadzieją oczekuje, iż tego rodzaju patologiczna, nienormalna i niesprawiedliwa sytuacja zostanie wreszcie uzdrowiona ustawą, nad projektem której, aktualnie pracujemy. 
W tych szczególnie bulwersujących środowisko, faktycznych okolicznościach, wieloletnich staraniach w celu likwidacji tego wyjątkowego patologicznego rozwiązania, oczekujemy od Parlamentarzystów realnego wsparcia w tej sprawie.
W poniższym zestawieniu prezentujemy dane o kilku ostatnich przetargach zorganizowanych w WORD-ach, które w pełni potwierdzają powyższe konkluzje.

lp. rozstrzygnięcie    początek     ponowny                                                       wydat  wydat  WORD / 
     przetargu              eksploat.     przetarg    WORD    MARKA                    WORD    OSK    OSK
1 IX.2008 ( zakup)    III.2009    2014 R    Koszalin    PEUGEOT 207    22000    43000    51,16%
2 VI.2009 ( zakup)    I.2010                        Łódź    Toyota YARIS             29000    42000    69,05%
3      2008 ( zakup)    2009    2011 R    Gdańsk    Fiat Grande Punto  24000    46000    52,17%
4      2010 ( zakup)    2010    2011 R    Gdańsk    Toyota YARIS           22000    45500    48,35%
5   V.2007( zakup)    VI.2007    2009 R    Zielona G Renault  CLIO    31900    51000    62,55%
6   III.2009                  V.2009    2013 R    Zielona G Grande Punto     23900    44000    54,32%
7 VIII.2008 (wynajem) III.2009    2011 R  Toruń Toyota YARIS            16920  42000     40,29%                                                                                                                                            średnio   53,98%

Z poważaniem 
Roman Stencel - prezes
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie