2016-11-19 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano 19 listopada 2016 23:50

 

 

 

  19 listopada 2016 w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gen. Wł. Andersa 34 w Koszalinie odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach IV warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

 

 

W zajęciach teoretycznych uczestniczyło ponad 90 osób, w tym 40 członków OT1 wraz z 22 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami.

Członkowie OIGOSK uchwałami zarządu Izby oraz zarządu OT1 otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

     Członek zwyczajny      73,33% ceny umownej!

     Członek wspierający  46,67% ceny umownej!

 

Uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz trafność i aktualność prezentowanej problematyki.

19 listopada 2016Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

Psychologia           ( Ireneusz Ślęzak)

`

Dydaktyka             (Ireneusz Ślęzak )

1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

(z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji Koszalin kom. Dariusz Bindas)

1

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

( ITJ - Ad. Knietowski )

1

Omówienie najczęstszychbłędów popełnianych przez instruktorów 

( ITJ - Ad. Knietowski )

2

1 godz. przerwa na lunch organizowany indywidualnie przez uczestnika warsztatów

 

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia;

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

Prawo o ruchu drogowym;

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców;

( egzaminator nadzorujący ZORD Lesław Bazylak)

2

zajęcia teoretyczne

10

Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

 

 

 

 Więcej fotografii TUTAJ

 R. Stencel