2016-12-10 XIV Konferencja szkoleniowa OIGOSK w hotelu „MONET” Łysomice

opublikowano 20161211 21:05

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikat z XIV Konferencji szkoleniowej OIGOSK w hotelu „MONET” Łysomice 10 grudnia 2016

 

 Zarząd OIGOSK uchwałą z 25.09.2016 zdecydował o zorganizowaniu, lokalizacji miejsca, realizacji oraz zasadach uczestnictwa i finansowania XIV Konferencji szkoleniowej OIGOSK.

Konferencja miała na celu zapoznanie ze zmianami przepisów w szczególności:

  1. Rozporządzenia MIB z 24.02.2016 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz.U poz. 231,
  2. Rozporządzenia MIB z 20.09.2016 zmieniającego rozporządzenie ws szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U poz. 1584,
  3. Rozporządzenia MIB z 20.09.2016 zmieniające rozporządzenie ws egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Dz.U poz. 1655,
  4. Rozporządzenia MIB z 07.10.2016 ws uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji Dz.U poz. 1791,

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło ok.30 osób z pięciu OT OIGOSK / nieobecni przedstawiciele OT5 KR, OT6 GD i OT10 SC /

Uczestnicy z aprobatą wypowiadali się o aktualności tematyki, merytoryczności prezentacji i dobrych warunkach sali, oraz doskonałym zabezpieczeniu logistycznym.

zredagował R. Stencel

Relacja fotograficzna TUTAJ