2017-11-25 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano 26 listopada 2017 19:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 listopada 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Koszalin pl. Rynek Staromiejski 6-7 odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach V Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp) 

 


Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z 10 października 2017 zajęcia szkoleniowe realizował OSKsdw Dariusz Szwed Toruń nr 0051 0463P we współpracy z miejscowym podmiotem wykonawczym
.

 

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło ok. 70 osób, w tym 40 członków OT1 wraz z 19 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami oraz 11 pozostałych instruktorów.

Uchwałami Zarządu Izby oraz zarządu OT1 członkowie OIGOSK otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

                Członek zwyczajny            66,66% ceny umownej!

                Członek wspierający         40,00% ceny umownej!

W pełni zrealizowano obowiązujący program szkolenia, a uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz aktualność prezentowanej problematyki.

25 listopada 2017Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

Psychologia         ( Ireneusz Ślęzak)

1

Dydaktyka             (Ireneusz Ślęzak )

1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

(Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM   Policji Koszalin kom. Dariusz Bindas)

1

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

( ITJ - Roman Meller )

1

Omówienie najczęstszychbłędów popełnianych przez instruktorów 

( ITJ - Roman Meller)

2

1 godz. przerwa na lunch organizowany indywidualnie przez uczestnika warsztatów

 

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców;

( egzaminator nadzorujący ZORD Lesław Bazylak)

2

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia;

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

Prawo o ruchu drogowym;

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

zajęcia teoretyczne

10

 

Część praktyczna szkolenia jest realizowana w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

 

 

 

Więcej fotografii TUTAJ

 Roman Stencel