2017-12-16 XV Konferencja szkoleniowa OIGOSK w siedzibie OT2 Toruń ( ASTOR P. Berent)

opublikowano 20171217 22:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd OIGOSK uchwałami z 23.09.2017 i 26.10.2017 zdecydował o zorganizowaniu, lokalizacji miejsca, realizacji oraz zasadach uczestnictwa i finansowania XV Konferencji szkoleniowej OIGOSK.

 

Celem tytułowej Konferencji było zapoznanie i przybliżenie uczestnikom istotnych zmian przepisów branżowych oraz dotyczących działalności gospodarczej w szczególności prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i ośrodka szkolenia, a także wyartykułowanie koniecznych zmian przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania w tym również w aspekcie propozycji Zespołu Doradczego MIB powołanego Zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016 Dz. U MiB poz.59/.

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło ponad 20 osób z trzech OT OIGOSK / nieobecni przedstawiciele OT10 SC /

Uczestnicy z zadowoleniem wypowiadali się o aktualności i ważkości tematyki, merytoryczności prezentacji oraz doskonałym zabezpieczeniu logistycznym.

Korzystając z obecności kol. Albina Janusiewicza z Kwidzyna - prezesi Stencel i Berent wręczyli przyznane uchwałą Zarządu nr 04/20160925 z 25 września 2016 trofeum szklane z dedykacją jako wyróżnienie członka założyciela z okazji Jubileuszu 10 - lecia OIGOSK.
Z przyczyn losowych kol. Janusiewicz nie mógł uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej w Mielnie 4 lutego 2017.

Więcej TUTAJ

zredagował R. Stencel