2018-04-07 XVI Konferencja szkoleniowa OIGOSK nt. RODO w Hotelu MONET Łysomice

   opublikowano 20180415 21:40

 

 

 

 

 

 

 Zarząd OIGOSK uchwałami z 10.02.2018 i 15.03.2018 zdecydował o zorganizowaniu, lokalizacji miejsca, realizacji oraz zasadach uczestnictwa i finansowania XVI Konferencji szkoleniowej OIGOSK.

 

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło prawie 40 osób z wszystkich czterechOddziałów Terenowych OIGOSK Uczestnicy otrzymali materiały pomocne przy wdrażaniu przepisów RODO w swoich firmach.
  Z zadowoleniem wypowiadali się o aktualności i ważkości  tematyki, merytorycznej wartości prezentacji oraz doskonałym zabezpieczeniu logistycznym.

 

 

Celem Konferencji było zapoznanie i przybliżenie uczestnikom istotnych zmian wchodzących w życie 25 maja 2018 przepisów Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. w "RODO

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1

 

Zajęcia szkoleniowe prowadził Pan Sebastian Paluch, właściciel CSK Transport - Logistyka - Doradztwo Szczecin 

szczegółowa tematyka zajęć 

1. System prawny w zakresie ochrony danych osobowych

 2. Weryfikacja zgodności postępowania podmiotu zgodnie z RODO 

3. Procesy przetwarzania danych osobowych  

4. Identyfikacja posiadanych zasobów  

5. Identyfikacja zagrożeń  

6. Analiza ryzyka  

7. Plan postępowania z ryzykiem i monitorowanie ryzyka  

8. Dostosowanie zabezpieczeń – fizycznych, organizacyjnych i informatycznych,  

9. Dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych, 

10. Rejestr czynności przetwarzania,  

11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

12. Uruchomienie systemu RODO  

13. Kary pieniężne za naruszenie przepisów RODO  

14. Prawa osób których dane dotyczą,  

15. Podsumowanie zmian.  

16. Pytania od uczestników szkolenia.

 

zredagował  Roman Stencel

więcej -> SeminariumXVIrelacja