2018-11-24 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano 25 listopada 2018 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 listopada 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Koszalin pl. Rynek Staromiejski 6-7 odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach VI Warsztatów Doskonalenia Zawodowego Instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z 22 października 2018 zajęcia szkoleniowe realizował OSKsdw Dariusz Szwed Toruń nr 0051 0463P we współpracy z miejscowym podmiotem wykonawczym.

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło ok. 66 osób, w tym 36 członków OT1 wraz z 15 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami oraz 15 pozostałych instruktorów.

Członkowie OIGOSK uchwałami zarządu Izby oraz zarządu OT1 otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości: 

               Członek zwyczajny          60,00% ceny umownej!

               Członek wspierający       40,00% ceny umownej!

 

W pełni zrealizowano obowiązujący program szkolenia, a uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz aktualność prezentowanej problematyki.

 

24 listopada 2018   Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

Psychologia         ( Ireneusz Ślęzak)

1

Dydaktyka             (Ireneusz Ślęzak )

1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

(Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM   Policji Koszalin kom. Dariusz Bindas)

1

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

( ITJ - Roman Meller )

1

Omówienie najczęstszychbłędów popełnianych przez instruktorów 

( ITJ - Roman Meller)

2

1 godz. przerwa na lunch organizowany indywidualnie przez uczestnika warsztatów

 

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia;

Andrzej Rybicki    kontrolujący osk inspektor Wydziału Komunikacji UM K-lin

Eugeniusz Romanów   dyrektor ZORD K-lin

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

Prawo o ruchu drogowym;

(Certyfikat ITS, kompetencji A/002/14 - Roman  Stencel)

1

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców;

( egzaminator nadzorujący ZORD Lesław Bazylak)

2

zajęcia teoretyczne

10

 

 Część praktyczna szkolenia jest realizowana w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

 

 

 

 Więcej fotografii TUTAJ

                                       zerdagował:  Roman Stencel