2019-02-19 Tor Modlin: Spotkanie Przy "Okrągłym Stole" - organizacji społecznych środowiska osk

opublikowano 20 luty 2019 godz. 23:55

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lutego 2019 r. odbyło się Spotkanie Przy "Okrągłym Stole" - Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych.

Razem z kol. wiceprezesem Piotrem Berentem uczestniczyliśmy w powyższym spotkaniu.

Na wstępie mojego wystąpieniu zaakcentowałem, że wypowiadam się w imieniu własnym! Uzasadniając brakiem uchwał właściwych kompetencyjnie organów statutowych OIGOSK.

Moim zdaniem niezbędnych z uwagi na "rewolucyjność" zmian prawnych funkcjonowania środowiska instruktorów po urzeczywistnieniu inicjatywy powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów.

Poinformowałem, że w dniu 6 kwietnia br. zaplanowano obrady najwyższej władzy tj. XII Zebrania Delegatów OIGOSK , które w formie Uchwały odniesie się do inicjatywy powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

W wypowiedzi podkreśliłem, że istotnym, nieodzownym warunkiem powodzenia tej inicjatywy jest masowe jej poparcie przez środowiska instruktorów i egzaminatorów.

Konieczny wymóg masowości można uzyskać tylko w warunkach "zdobycia" zaufania i przestrzegania przez inicjatorów i agitatorów niezbędnych wszystkich atrybutów: partnerstwa, uczciwości, transparentności, przejrzystości, jawności demokratycznych procedur i działań zgodnych z wymogami prawa!

Konkludując, że w dotychczasowych i aktualnych przedsięwzięciach Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym- NIESTETY NIE WSZYSTKIE w/w atrybuty są PRZESTRZEGANE!!!

vide treść n/w e-mail

From: OPP [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Wednesday, February 13, 2019 7:35 AM
To: 'OIGOSK Koszalin'
Subject: RE: Zapytanie nt publikacji sprawozdań organizacji o statusie OPP

Szanowny Panie!

Fundacja „Zapobieganie Wypadkom Drogowym”, będąca organizacją pożytku publicznego, nie zamieściła w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdań za lata 2014–2017. W związku z tym w końcu ubiegłego roku zostało wysłane do niej wezwanie, zgodnie z art. 33a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień dotyczących niezamieszczenia wspomnianych sprawozdań. Z uwagi na to, że organizacja nie odpowiedziała na pismo Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa, w myśl art. 33a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystąpi do sądu rejestrowego o pozbawienie Fundacji „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” statusu organizacji pożytku publicznego.

Pozdrawiam
Martyna Leciak kierownik Biura Organizacji Pożytku Publicznego
tel. 601 901 144, 22 468 44 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W konsekwencji "rodzą się" naturalne wątpliwości odnośnie szczerości intencji oraz bezinteresowności działań!

Koledzy Prezesi współpracujących organizacji środowiska osk tj. Krzysztof Bandos (PFSSK) i Krzysztof Szymański (PIGOSK) w wystąpieniach również warunkowali wsparcie instytucjonalnych działań ws. samorządu instruktorów... od formalnej decyzji organów statutowych.

Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów /KSE/ zaprezentowali wstępnie negatywne stanowisko Rady Głównej KSE odnośnie uczestnictwa reprezentacji środowiska egzaminatorów w omawianej inicjatywie, informując jednocześnie, że ostateczne stanowisko zostanie zaprezentowane po konsultacjach z oddziałami terenowymi.

zredagował: R. Stencel

 źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/odbylo-sie-spotkanie-przy-okraglym-stole-wysoka-jakosc-szkolenia

Spotkanie miało związek z zainicjowaną przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polski Klaster Edukacyjny, Społeczną Inicjatywą Nieobojętnych, na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.

Zaproszenie skierowano do (w porządku alfabetycznym):

 1. Fundacji PL Jastrzębie Zdrój;
 2. Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy Szczecin;
 3. Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD ;
 4. Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów;
 5. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie;
 6. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl Warszawa;
 7. Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy - Bezpieczny Piła;
 8. Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Warszawa;
 9. Polskiej Izby Gospodarczej OSK Piastów;
  Polskiego Klastra Edukacyjnego Warszawa; [ brak osobowości prawnej oraz statutu - zgodnie z §3 pkt.2 umowy powołania z 12.12.2014 w obrocie prawnym PKE jest reprezentowany przez FZWD ]
 10. Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy Kraków;
 11. Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy Wejherowo;
 12. Stowarzyszenia OSK AUTOS w Łodzi;
 13. Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa;
 14. Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce Warszawa;
 15. Tor Modlin sp. z o.o. Modlin

To pierwsze spotkanie, które zgromadziło tak szerokie spektrum organizacji zrzeszających zarówno instruktorów, jak i egzaminatorów, pracowników administracji, przedsiębiorców oraz fundacje i stowarzyszenia posiadające jako cel statutowy zarówno działania na rzecz uczestników ruchu, jak i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

więcej TUTAJ