2019-11-23 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano 25 listopada 2019 22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Koszalin pl. Rynek Staromiejski 6-7 odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach VII Warsztatów Doskonalenia Zawodowego Instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

 

 

Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z 25 października 2019 zajęcia szkoleniowe realizował OSKsdw Dariusz Szwed Toruń nr 0051 0463P we współpracy z miejscowym podmiotem wykonawczym.

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyły 62 osoby, w tym 34 członków OT1 wraz z 12 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami orazniezrzeszonych 15 instruktorów i jeden wykładowca.

Członkowie OIGOSK uchwałami zarządu Izby oraz zarządu OT1 otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

                Członek zwyczajny            60,00% ceny umownej!

                Członek wspierający         40,00% ceny umownej!

W pełni zrealizowano obowiązujący program szkolenia, a uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz aktualność prezentowanej problematyki.

 

23 listopada 2019   Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

Psychologia         ( Ireneusz Ślęzak) psycholog transportu

1

Dydaktyka             (Ireneusz Ślęzak )psycholog transportu

1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

(Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM   Policji Koszalin Nadkom. Dariusz Bindas)

1

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

( ITJ - Roman Meller )

1

Omówienie najczęstszychbłędów popełnianych przez instruktorów 

( ITJ - Roman Meller)

2

1 godz. przerwa na lunch organizowany indywidualnie przez uczestnika warsztatów

 

Andrzej Rybicki, Krzysztof Macko kontrolujący osk inspektorzy Wydziału Komunikacji UM K-lin

Tomasz Kozłowski   kierownik Pionu Egzaminowania ZORD K-lin

 

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia     (- Roman  Stencel)

1

Prawo o ruchu drogowym       (- Roman  Stencel)

1

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców;

( egzaminator nadzorujący ZORD Lesław Bazylak)

2

zajęcia teoretyczne

10

 

Część praktyczna szkolenia była realizowana w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

 

 Więcej fotografii TUTAJ

 
Roman Stencel