2020-11-21/22 VIII Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano: 29 września 2020 godz. 21:20 / 7 listopada 2020 godz. 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd OT1 na obradach w dniu 5 listopada 2020  uwzględniając:

- komunikaty MZ odnośnie rosnących wykładniczo liczb dziennych zachorowań i zgonów ( 4 listopada 2020: 27 143 / 367)

- konieczność zachowania wymogów sanitarnych tzw. DDM, co nie jest łatwe w okolicznościach zgromadzenia w jednej sali ok.60 osób, w konsekwencji narażając te osoby na bardzo wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2  

Ocenił, że byłoby nieroztropnym, wręcz niebezpiecznym realizowanie części teoretycznej warsztatów dosk zaw instruktorów w formule stacjonarnej, o której zdecydował na obradach 8 października br.

Dlatego w trosce o zdrowie Koleżanek i Kolegów zarząd jednogłośnie zdecydował zrealizować zajęcia teoretyczne zdalnie z wykorzystaniem Internetu tj. skorzystać z oferty firmy E-kierowca Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczecin.


Zarząd OT1 na obradach w dniu 22.09.2020 zdecydował o terminie, ustalił wysokość odpłatności i warunki dofinansowania Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów OT1 OIGOSK.

Zajęcia teoretyczne odbędą się w Koszalinie w sobotę 21 listopada 2020 w Sali konferencyjnej Hotelu Gromada 75-035 Koszalin ul. Zwycięstwa 20-24, zgodnie z programem wg, harmonogramu:

 

 Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

przykładowo

Psychologia                   ( Ireneusz Ślązak)

1

9:00 - 9:45

Dydaktyka                      (Ireneusz Ślązak )

1

9:45 - 10:30

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

(Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji Koszalin  Nadkomisarz Dariusz Bindas)

1

10:40 - 11:25

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  ( ITJ -)

( Instruktor Techniki Jazdy – Roman Meller)

1

11:30 - 12:15

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów  ( ITJ -)

(Instruktor Techniki Jazdy – Roman Meller)

2

12:15 - 13:55

( przerwa 12:30 -12:40 )

1 godz. przerwa na obiad

 

14:00 - 15:00

Prawo o ruchu drogowym (Roman  Stencel)

1

15:00 - 15:45

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia  (Roman  Stencel)

1

15:45 - 16:30

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców;

( egzaminator nadzorujący ZORD)

2

16:40 - 18:10

∑ zajęcia teoretyczne

10

 

Uwaga!

Dla osób mających siedzibę znacząco oddaloną od Koszalina, po wyprzedzającym „zawizowaniubędzie możliwość realizacji zajęć praktycznych w niedzielę 22.11.2020 lub wcześniej w uzgodnionych terminach!

Celem zakwalifikowania na warsztaty należy w terminie do 10 listopada 2020: