2021-05-20 Warszawa spotkanie reprezentantów współprac. organizacji społ. środowiska OSK z dyr. ITS

opublikowano 25 maja 2021 19:20

Komunikat

            20 maja 2021r w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie z inicjatywy PIGOSK odbyło się spotkanie reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK – PIGOSK – OIGOSK z Dyrektorem ITS prof. Marcinem Ślęzakiem.

Organizacje społeczne środowiska OSK reprezentowali:
Krzysztof Bandos - prezes PFSSK (nieobecny z przyczyn losowych),
Krzysztof Szymański - prezes PIGOSK,
Wojciech Góra - dyrektor PIGOSK,
Roman Stencel - prezes OIGOSK,

Na spotkaniu omawiano problematykę środowiska OSK, w tym szczególnie:

- jakość szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców,

- aktualne wymogi dla instruktorów nauki jazdy, systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów,

- wprowadzoną nowym regulaminem odpłatność za korzystanie z aplikacji Portal OSK przy pobieraniu, zwrocie i aktualizacji PKK,

- „pożądane” zmiany jakie Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić w systemie szkolenia kierowców, prezentowane 28.04.2021r na obradach Sejmowej Komisji INF przez wiceministra Rafała Webera.

Spotkanie przebiegało w życzliwej i partnerskiej atmosferze.

Dyrektor Ślęzak zapewnił, że z uwagą wsłuchuje się w głosy reprezentantów środowisk zajmujących się problematyką szkolenia, egzaminowania kandydatów na kierowców jako obszaru mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, którego systematyczna poprawa jest przedmiotem codziennej troski i statutowej działalności ITS.

Od początku działalności organizacje ogólnopolskie współpracują z Instytutem Transportu Samochodowego. Doceniamy tę współpracę i dobre relacje.
Dorobek naukowy i potencjał instytutu powinny być na bieżąco wykorzystywane w procesie szkolenia kierowców. Liczymy na szerszą współpracę.
Dyrektor zadeklarował gotowość do kolejnych spotkań stosownie do zgłaszanych potrzeb

Zredagował: 2021.05.24 Krzysztof Szymański