2023-07-07 Radomsko obrady Prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK – PIGOSK - OIGOSK

 opublikowano 12 sierpnia 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komunikat / protokół

z obrad 7 lipca 2023 w Hotelu "Porto" Radomsko Reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK PIGOSK - OIGOSK

Statutowi przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018 obradowali w trybie określonym przepisami § 3 porozumienia.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były jednomyślnie zaakceptowane n/w obszary tematyczne:

  1.           dyskusja nt. przebiegu XXI Konkursu Instruktor Roku 2023
  2.           zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie zmian Ramowego regulaminu Konkursu Instruktor Roku…
  3.           zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie Aneksu nr.1 do porozumienia z 28 grudnia 2018,
  4.           wyłonienie osoby Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących OSK na II kadencję,
  5.           inne.

 W obradach uczestniczyli: 

Grzegorz Łapeta                      - prezes PFSSK,
Krzysztof Szymański              - prezes PIGOSK,
Roman Stencel                        - prezes OIGOSK, 
Franciszek Saługa                  - sekretarz PFSSK,

Michał Szypura      - członek Rady, wiceprezes PIGOSK wskazany uchwałą WZC PIGOSK nr 7/2023 z 24.03.2023, 
Krzysztof Bandos   - członek Rady, członek Stow. MOST Skierniewice wskazany uchwałą XXIV ZDS PFSSK z 17.03.2023,

Mirosław Jambor                      - prezes OT10 OIGOSK w Częstochowie. 

   

 Ad.1  W dniach 2 – 3 czerwca 2023 w obiektach Hotelu „Trio” i WORD Białystok odbył się XXI Konkursu Instruktor Roku 2023. Współorganizatorami były współpracujące organizacje społeczne PFSSK – PIGOSK – OIGOSK wspomagane przez Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców Białystok / SSSK/ jako gospodarza. 

Ad.2 Uwzględniając konkluzje pkt. Ad.1 po dyskusji jednomyślnie przyjęto Aneks nr.1 ws. zmian Regulaminu Ramowego Konkursu Instruktor Roku… o treści jak w załączniku nr1 do niniejszego komunikatu.

 

Ad.3 Celem wdrożenia zasady solidarnego finansowania wydatków na obrady statutowych przedstawicieli Sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018, po dyskusji jednomyślnie przyjęto brzmienie aneksu nr.1 o poniższej treści.

Ad.4 W związku z upływem w br. I kadencji Rzecznika Praw PpOSK i Rady zachodzi konieczność wyłonienia osoby Rzecznika Praw PpOSK na II czteroletnią kadencję: 2024 – 2027, vide §2 pkt.1 i §3 Regulaminu DziałaniaRzecznika Praw PpOSK z 19.07.2019.

Prezesi G. Łapeta i K. Szymański zgodnie zarekomendowali kol. Romana Stencla do pełnienia funkcji Rzecznika Praw PpOSK również w II kadencji. Roman Stencel wyraził zgodę, podziękował za zaufanie i zadeklarował rzetelne wykonywanie obowiązków określonych regulaminem.

 

Ad.5 Celem publikowania jednolitych i kompatybilnych informacji w przekazach, i komunikatach o wspólnych przedsięwzięciach, obradach, spotkaniach itp. – jednomyślnie uzgodniono, że informacje będą publikowane dopiero po uzgodnieniu ich treści.

 

 

Załączniki

1.      Aneks nr.1 ws. zmian Regulaminu Ramowego Konkursu Instruktor Roku…

Podpisy

PFSSK                                                                         PIGOSK                                                                       OIGOSK

Grzegorz Łapeta, prezes                                           Krzysztof Szymański, prezes                                    Roman Stencel, prezes

 

Pełny tekst komunikatu TUTAJ (kliknij)