2009-04-19 Ciechocinek: Protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

Ciechocinek 19.04.2009 R

Protokół Nr Z- 03/04/2009 z posiedzenia Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie (obszerne fragmenty)
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:
1. Roman Stencel    - prezes,    
2. Zbigniew Popławski     - wiceprezes,    
3. Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
4. Ryszard Zarzyński    - sekretarz    
5. Ryszard Jagielski    - skarbnik,    
Wiceprezesi Popławski i Pietraszewski wypowiedzieli się w trybie korespondencyjnym (art. 17 ust. 7 statutu)
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 27.02.2009 nr  Z - 02/02/2009 {ref. sekretarz Zarzyński }, 
2)    przyjęcia w poczet członków { ref. prezes Stencel }, 
3)    sprawy członkowskie ( przekształcenie statusu, skreślenia z listy członków, itp. )
4)    analiza dyscypliny opłacania składek członkowskich {ref. skarbnik Jagielski },
5)    rozpatrzenie wniosków o wpis na listę wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel },
6)    analiza spełniania wymogów przez osoby wpisane na listę wykładowców OIGOSK  { ref. prezes Stencel },
7)    znaczki ( pinsy) z logo OIGOSK {ref. prezes Stencel},
8)    realizacja decyzji zarządu z 13.01.2009 – zakup notebooka { ref. prezes Stencel },
9)    realizacja decyzji zarządu z 13.01.2009 – wykorzystanie nagród z tyt kursów dokszt. { ref. prezes Stencel },
10)    sprawozdanie ze spotkania w Warszawie 07.04.2009 { ref. prezes Stencel },
11)    inne :
Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Sekretarz Ryszard Zarzyński odczytał protokół Z - 02/02/2009 - przyjęto bez uwag.

Ad.2  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.                  Nazwa                 adres                  status                     oddział
1    OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KAROL PESZT     31-506 KRAKÓW    TOPOLOWA 32     Zwyczajny    Kraków
2    FIRMA SZKOLENIOWO-HANDLOWA "KRAK-SA"  Janusz Sala    31-564 KRAKÓW    AL. POKOJU 20    Zwyczajny    Kraków
3    SZKOŁA KIEROWCÓW Roman Kasprzycki     32-020 Wieliczka    PIŁSUDSKIEGO 18    Zwyczajny    Kraków
4    Andrzej Kodeniec     22-425 Grabowiec    Grabowiec-Góra 212    Wspierający    Koszalin
5    Szkoła Nauki Jazdy "HAZIAK" Robert Haziak    77-300 Kołdowo     Kołdowo 4”D”    Zwyczajny    Koszalin
6    Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Oręczak    78-300 Świdwin    Drawska 6/21    Zwyczajny    Koszalin
7    Szkoła Jazdy "RAJDER" Sebastian Wesołowski     87-100 Toruń     Rabiańska 17/20    Zwyczajny    Toruń


Ad. 3 Sprawy członkowskie
1)    Negatywnie rozpatrzono prośbę z 31-03-2009 Pana Roberta Siwek (OT I).
Wobec faktu nie opłacenia w deklarowanym terminie 10.04.2009 I raty zadłużenia w kwocie 210 zł, nie ma przesłanek co do wiarygodności i szczerości prezentowanego w piśmie zobowiązania do ratalnej spłaty zadłużenia. Tym samym decyzja z 13.01.2009 o skreśleniu i egzekwowaniu zadłużenia pozostaje w mocy.

2)    Pozytywnie rozpatrzono prośbę z 26-03-2009 Pana Wojciecha Osucha (OT VII) w sprawie przekształcenia statusu członkowskiego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej OSK. Pan Osuch przedstawił kserokopie decyzji Starosty Głogowskiego z 22.01.2009 o wykreśleniu z Ew DzG z dniem 02.02.2009 oraz decyzji z 09.02.2009 o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. W związku z powyższym z dniem 01 Maja 2009 status członkowski Pana Osucha zostaje przekształcony w członka wspierającego - instruktora nauki jazdy z obowiązkiem opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 15 zł / mc.

3)    Pozytywnie rozpatrzono prośbę z 12-04-2009 Pana Czesława Więtczaka (OT IV) w sprawie przekształcenia statusu członkowskiego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej OSK. Pan Więtczak przedstawił kserokopie decyzji Prezydenta Słupska z 05.03.2009 o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. 
W związku z powyższym z dniem 01 Maja 2009 status członkowski Pana Więtczaka zostaje przekształcony w członka wspierającego - instruktora nauki jazdy z obowiązkiem opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 15 zł / mc.

4)    Wobec stwierdzenia kilkunastomiesięcznej ( 16 m-cy ) zaległości w opłacaniu składek członkowskich, mimo wezwań do zapłaty oraz uwzględniając, że zarząd zajmował się problemem zaległości n/w członków już na posiedzeniu w dniu 13.01.2009 - na podstawie § 3 ust.1 uchwały ZDI – 05/III/2008 z dnia  29.03.2008 w związku z art. 8 ust. 3 statutu, zdecydowano o skreśleniu z listy członków OIGOSK Panów Grzegorzewicz Rafał i Tomaszewski Tomasz. Jednocześnie postanowiono wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu w Koszalinie, jeżeli w/w osoby skreślone dobrowolnie nie uregulują wierzytelności OIGOSK.

Ad.4  Skarbnik R. Jagielski szczegółowo zrelacjonował aktualną sytuację odnośnie dyscypliny opłacania składek członkowskich oraz zwrócił uwagę, że mimo wysłanych w styczniu 2009 r wezwań do zapłaty n/w osoby nie opłaciły należnych składek członkowskich za 2008 R jak i za wymagalny okres I – IV.2009 R :
    
    Tabela I        2008        
1    Potecki Tomasz    K    I-XII    360    
2    Aleksandra Oktawiec-Cwaklińska    K    VI-XII    210    skreślona / pozew
3    Siwek Robert    K    I-XII    360    skreślony
4    Bednarz Ryszard    Sł    IV-XII    135    
5    Czarnowski Mariusz    Sł    XI-XII    30    
6    Berent Piotr    T    XI-XII    60    
7    Grzegorzewicz Rafał Piotr    T    I-XII    180    skreślony
8    Komorowski Adam    T    VIII-XII    75    
9    Sosnowski Wojciech    T    XI-XII    30    
10  Tomaszewski Tomasz    T    I-XII    180    skreślony
11  Bartniczak Robert    T    VIII-XII    75    
12  Lubowiedzki Marcin    T    VI-XII    105    

Zdecydowano o ponownym pisemnym wezwaniu w/w osób oraz wszystkich tych, które w 2009 R nie opłaciły składek za okres I – IV.2009 R. W przypadku, gdy osoby wyszczególnione w Tabeli I nie opłacą zaległości w zakreślonym terminie – należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie.

    Tabela II         SKŁADKI            
wzz     NALEŻNE członków ZAPŁAC.    %        zaległe  Zapł/Nal    do XII.2009   
57    Oddział KOSZALIN    36095    100    10430    28,90%    25665    71,10%    86,69%
4    Oddział SŁUPSK    5430    20    1455    26,80%    3975    73,20%    80,39%
17    Oddział ŁÓDŹ    11550    32    3120    27,01%    8430    72,99%    81,04%
16    Oddział TORUŃ    12825    39    3705    28,89%    9120    71,11%    86,67%
12    Oddział KRAKÓW    7050    18    1920    27,23%    5130    72,77%    81,70%
7    Oddział GDAŃSK    5580    19    2640    47,31%    2940    52,69%    141,94%
6    Oddział ZIELONA G    8340    24    2940    35,25%    5400    64,75%    105,76%
1    Oddział SIEDLCE    5190    14    1470    28,32%    3720    71,68%    84,97%
126    OGÓŁEM :    92 060    266    27 680    30,07%    64380    69,93%    
\                                
    za okres I – IV 2009    należne        33,33%    90,20%    242,03     -> zadłużenie 1 członka 

Ad.5  Wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK 
1)    Na podstawie przepisu § 4 uchwały zarządu Z – 05/VI/2008 w oparciu o analizę złożonych i udokumentowanych wniosków, n/w osoby (11 ) wpisano na listę wykładowców OIGOSK:

lp.    poz.    data wniosku    Nazwisko imię    adres    zaświadczenie
1    104    2009-03-27    Heba Wiesław    84-200 Wejherowo ul. Rogaczewskiego 11    097 /04/2009
2    105    2009-03-27    Kużel Janusz    84-200 Wejherowo ul. Zwycięstwa 4    098 /04/2009
3    107    2009-04-09    Zarzyński Wojciech    87-100 Toruń ul. Św. Andrzeja Boboli 12    099 /04/2009
4    108    2009-04-15    Wierciński Janusz    82-500 Kwidzyn ul. Żeromskiego 113    100 /04/2009
5    109    2009-04-15    Wierciński Marek    82-500 Kwidzyn ul. Żeromskiego 113    101 /04/2009
6    110    2009-04-17    Bułatowicz Lech    85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 5/2    102 /04/2009
7    111    2009-04-17    Haziak Robert    77-300 Kołdowo 4”D”    103 /04/2009
8    112    2009-04-18    Skoczek Grzegorz    08-460 Sobolew, Ostrożeń Drugi 34    104 /04/2009
9    113    2009-04-18    Zabielski Jerzy    21-400 Łuków ul. Skrzetuskiego 5/15    105 /04/2009
10    114    2009-04-18    Beran Ireneusz    21-400 Łuków oś Chącińskiego 8/101    106 /04/2009
11    115    2009-04-18    Żyliński Jerzy    80-759 Gdańsk ul. Głęboka 4/16    107 /04/2009

2)    Na podstawie przepisu § 4 uchwały zarządu Z – 05/VI/2008 w oparciu o analizę złożonych wniosków oraz stwierdzając nie spełnianie wymogów określonych w ust. 4 – wnioski n/w osób o wpis na listę wykładowców OIGOSK rozpatrzono negatywnie, odmawiając wpisu:

lp.    poz.    data wniosku    Nazwisko imię    adres
1    116    2008-03-01    Gryglas Andrze   05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Bohaterów Modlina 48/12
2    117    2008-03-01    Panasiuk Grzegorz Marian    05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 4/9
3    106    2009-03-27    Miazga Dariusz    80-807 Gdańsk  ul. Chałubińskiego 22/90

Ad.6  Lista wykładowców OIGOSK - skreślenia
1)    Na podstawie przepisu § 4 ust.9 lit. a) uchwały zarządu Z – 05/VI/2008, wobec stwierdzenia niespełniania wymogu określonego w ust. 3 – zdecydowano o skreśleniu n/w osób z listy wykładowców OIGOSK:

Lp.    data wpł wniosku    Nazwisko imię    zaświadcz nr    data zaświadcz
1    2008-02-28    Andrzejewski Marian    082/03/2008    2008-03-02
2    2008-02-25    Basiński Jerzy    048/03/2008    2008-03-02
3    2008-02-20    Chmielarz Ryszard    050/03/2008    2008-03-02
4    2007-12-27    Gawlik Jarosław    009/01/2008    2008-01-30
5    2007-12-27    Gawlik Roman    010/01/2008    2008-01-30
6    2008-01-13    Górecki Wojciech    041/01/2008    2008-01-30
7    2008-02-25    Lewandowski Leszek    061/03/2008    2008-03-02
8    2008-02-07    Lubowiedzki Marcin    062/03/2008    2008-03-02
9    2007-12-28    Łęczycki Andrzej Mirosław    016/01/2008    2008-01-30
10  2007-12-28    Mateńko Kazimierz Izydor    013/01/2008    2008-01-30
11  2008-02-25    Michałek Zdzisław    065/03/2008    2008-03-02
12  2008-01-03    Piątek Dariusz Piotr    034/01/2008    2008-01-30
13  2008-01-13    Rydyger Rafał Jerzy    044/01/2008    2008-01-30
14  2007-12-28    Szewczyk Robert    015/01/2008    2008-01-30
15  2007-12-31    Tartak Jan    028/01/2008    2008-01-30
16  2008-01-13    Wiśniewska Janina    040/01/2008    2008-01-30
17  2008-01-13    Wiśniewski Tomasz    039/01/2008    2008-01-30

2)    Warunkowo, zobowiązując n/w osoby do uczestnictwa w najbliższym szkoleniu - odstąpiono od skreślenia ich z listy wykładowców OIGOSK mimo nie spełnienia warunku uczestniczenia w co najmniej w 2 szkoleniach w okresie 12 miesięcy od wpisania na listę:
*    Krix Zdzisław : pismem z 18-04-2009 zwrócił się z prośbą o nie skreślanie oraz zadeklarował uczestnictwo w najbliższym szkoleniu.

*    Popławski Zbigniew: na bieżąco prowadzi zajęcia na kursach dokształcających kierowców, zwrócił się z prośba o nie skreślanie oraz zadeklarował uczestnictwo w najbliższym szkoleniu.

*    Warycha Andrzej: e-mail z 09.04.2009 Pani Anna Wota z AS „Z. Wota” Łódź zwróciła się z prośbą o odstąpienie od skreślania argumentując, iż Pan ten posiada bardzo duże doświadczenie oraz bogatą wiedzę jak i wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne z dziedziny przepisów ruchu drogowego.
*    Zatyka Krzysztof: e-mail z 13.03.2009 usprawiedliwił nieobecność na szkoleniu 18-19.04.2009 koniecznością obecności na ślubie chrześniaczki, 
poprosił o nie skreślanie go z listy i zobowiązał się do uczestnictwa w kolejnym szkoleniu,

AD.7  Prezes Stencel zreferował problematykę znaczków z logo OIGOSK. Zdecydowano, że każdy członek otrzymuje nieodpłatnie po jednym znaczku (pinsie). Kolejne znaczki członek może otrzymać odpłatnie w cenie 10 zł/szt [dziesięć].
Znaczki w n/w ilościach zostaną przekazane prezesom poszczególnych OT, z obowiązkiem wręczenia członkom za pokwitowaniem oraz rozliczenia się w terminie do końca 2009 R:


Lp.    oddział                   ilość
1    Oddział KOSZALIN    150
2    Oddział SŁUPSK         30
3    Oddział ŁÓDŹ              50
4    Oddział TORUŃ           56
5    Oddział KRAKÓW        30
6    Oddział GDAŃSK         30
7    Oddział ZIELONA G     40
8    Oddział SIEDLCE         30
19-04-2009    sprzedano   15
    REZERWA                        69
    OGÓŁEM :                       500

Znaczki z rezerwy mogą być wykorzystane na cele związane z propagowaniem idei OIGOSK, kreowania pożądanego wizerunku organizacji oraz przekazywane w ramach wzajemności, rewanżu itp.

AD.8 Prezes Stencel poinformował (i zaprezentował ) o zakupie ( zgodnie z decyzją zarządu z 13.01.2009 ) laptopa TOSHIBA Satellite Pro z oprogramowaniem Microsoft Office 2007 w sumarycznej kwocie ok....

AD.9 Prezes Stencel poinformował, że OSK J. Gawlik Wrocław [ T 500 zł ] oraz OSK „WAŁOWA” Siedlce [ T 500 zł ] „skonsumowały” nagrody przyznane decyzją z 13-01-2009 poprzez zakup laptopów, które zgodnie z oświadczeniami będą wykorzystywane do celów dydaktycznych.

AD.10 Prezes Stencel zrelacjonował przebieg spotkania w Warszawie 07.04.2009, w którym uczestniczył z wiceprezesem Popławskim - na zaproszenie P. Andrzeja Szklarskiego prezesa KSD WORD. Dyskusję zdominowała kwestia możliwości egzaminowania na samochodzie w dyspozycji osoby egzaminowanej. Ustalono na 23.04.2009 kolejne spotkanie w ramach  konsultacji projektu ustawy o kierujących pojazdami – dzisiaj potwierdzone już konkretnym zaproszeniem. 
17.04.2009 doręczono kolejne zaproszenie na konferencję ( odpłatność 50 zł / osoba ) nt. „Omówienie najnowszych zmian w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców” organizowaną w Warszawie 28.04.2009 przez KSD WORD z udziałem dyr. Bogdanowicza, T. Piętki, egzaminatorów nadzorujących. W spotkaniach będą uczestniczyć prezesi Stencel i Popławski.


Protokołował 
Ryszard Zarzyński
sekretarz