2007-03-31 Łódź: Protokół z posiedzenia Zarządu OIGOSK

 opublikowano 15 kwietnia 2007

PROTOKÓŁ nr Z/ 01/03/2007
Z posiedzenia Zarządu OIGOSK w dniu 31.03.2007r. w Łodzi w składzie:

1. Roman Stencel    - prezes,
2. Zbigniew Popławski     - wiceprezes,
3. Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,
4 Małgorzata Mandryk    - sekretarz,
5. Ryszard Zarzyński    - skarbnik,
6. Marek Rynio    - członek,
7. Wiesław Kociak     - członek,
8. Stanisław Pierzak    - członek,
9. Ryszard Kubisiak    - członek,

I.    Prezes zaprezentował propozycję porządku obrad ( załącznik nr.1), który przyjęto w drodze „aklamacji”.

II.    Uchwała nr Z -01/III/2007 w sprawie wizerunku LOGO I SZTANDARU wariant I i II ( załącznik nr.2).
W wyniku głosowania:
7 osób    - za przyjęciem
1 osoba    - wstrzymała się
0 osób    - przeciw

Zarząd przyjął wizerunki logo w dwóch wariantach I i II.
Jednocześnie zdecydowano o zlecaniu wykonania nalepek o wymiarach 15x15 cm (wariant I), a w wariancie II ok. 10x30 cm 
Każdy członek OIGOSK otrzyma bezpłatnie po 2 szt. z każdego wariantu. Większą liczbę plakietek z logo członek może otrzymać odpłatnie w cenie za 1 szt. ustalonej przez prezydium zarządu.
Prezydium Zarządu zobowiązało się do wyboru firmy poligraficznej.

III.    W sprawie adresu strony internetowej Zarząd upoważnia swoje prezydium do rozpoznania rynku i wybrania najkorzystniejszej oferty serwera jak i administratora. Zdecydowano, że witryna izby będzie mieć następujący adres: www.izbaosk.eu       

IV.    Uchwała nr Z – 02/III/2007 w sprawie zasad i wysokości ryczałtów telekomunikacyjnych oraz refundacji kosztów podróży służbowych członków władz OIGOSK ( załącznik nr.3).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, z podkreśleniem, że prezesowi oddziału terenowego ryczałt przysługuje za miesiąc, w których nominalna kwota z tytułu składek członkowskich będzie nie mniejsza niż ... zł.

V.    Uchwała nr Z – 03/III/2007 w sprawie Limitów Wydatków i Rozliczeń Finansowych Oddziałów Terenowych OIGOSK Koszalin oraz związanej z nimi odpowiedzialnością osób funkcyjnych ( załącznik nr.4).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Po dyskusji i szczegółowej analizie projektu preliminarza finansowego zdecydowano, że w 2007 R wskaźnik (Wsk), o którym mowa w § 2 ust. 1-2 uchwały Z – 03/III/2007 będzie mieć wartość Wsk.= 0,30.

VI.    Zdecydowano, że lokal siedziby OIGOSK będzie zlokalizowany pod adresem 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 i zaakceptowano proponowaną odpłatność w kwocie netto ... zł / mc + podatek VAT.

VII.    Wobec braku sprzeciwu w drodze aklamacji przyjęto preliminarz finansowy OIGOSK na 2007r (załącznik nr.5) 

VIII.    Na wniosek prezesa Stencla zdecydowano powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych OIGOSK Biuru Rachunkowemu „NOWA PASSA” Bogdan Grochowski w Koszalinie. Ustalono, że max odpłatność z tego tytułu nie powinna przekroczyć rocznie kwoty ... zł brutto.

IX.    W oparciu o przedłożone deklaracje członkowskie, na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu prezydium zarządu postanowiło o przyjęciu w poczet członków n/w osoby:
1    Nauka i Doskonalenie Jazdy Piotr Cembrzyński    75-204 Koszalin     Jana z Kolna 38    K    
2    Prywatna Szkoła Jazdy Kazimierz Odrowski    78-200 Białogard    Mieszka I-go 8/3    K    
3    Nauka Jazdy "DEXTRA" Andrzej Kozłowski    72-344 Rewal    Słoneczna 2    K    
4    AUTO-SZKOŁA  Robert Siwek    78-100 Kołobrzeg    Bajeczna 7    K    
5    Szkoła Nauki Jazdy "STRZELCZYK" Krzysztof Strzelczyk    64-920 Piła  Dąbrowskiego 132    K    
6    Szkoła Nauki Jazdy "RÓZA" Grzegorz Lau    75-366 Koszalin    Baczewskiego 1B/7    K    
7    Nauka i Doskonalenie Jazdy "BASIA" Barbara Czyżniewska    75-211 Koszalin  Boh. Warszawy 2/5    K    
8    Nauka i Doskonalenie Jazdy Andrzej Stężała    76-024 Swieszyno    Niekłonice 9C    K    
9    Nauka i Doskonalenie Jazdy "STRAZAK" Arkadiusz Burak    75-841 Koszalin Poprzeczna 24 C/ 4    K    
10    Nauka Jazdy Tomasz Bechler    76-032 Unieście    6 Marca 6B/3    K    
11    AUTO EKSPERT Tomasz Potecki    78-200 Białogard    Aldony 10/6    K    
12    Ośrodek Nauki Jazdy "A, B" Zb Facon    78-100 Kołobrzeg     Koniecpolskiego 11"C"/4    K    
13    Nauka Jazdy Andrzej Szada    67-300 Szprotawa    Gen. Władysława Andersa 5"B"/7    Z    
14    Szkoła jazdy „DELTA” Waldemar Sacharuk    68-114 Tomaszowo    Akacjowa 20/6    Z    
15    Ośrodek Szkoleń Zawodowych Andrzej Choina    56-100 Wołów    Komuny Paryskiej 21B/7    Z    
16    OSK "PRAWKO" Hypki Tomasz    65-153 Zielona Góra    Ruczajowa 9C/8    Z    
17    OSK  „Dąbrowski & Dąbrowski” Paweł Dąbrowski    66-600 Krosno Odrz    Marcinowice 53B    Z    
18    Nauka Jazdy „ ALKOR” Groński Zbigniew    65-027 Zielona G    Akacjowa 6/6    Z    
19    OSK Franciszek Slusarski    34-470 Czarny Dunajec    Mościckiego 8    KR    
20    OSK  PW „ ROLMINEX”  sp. z o.o. Kraków ( Ł. Strychalski ) 31-913 Kraków Szmaragdowa 7    KR    
21    OSK „WPK” Wiesław Tadel    33-104 Tarnów Oś. Zielone 12/17    KR    
22    AUTO SZKOŁA  Ryszard Grzegorz Górecki    90-365 Łódź    Tymienieckiego 6/4    Ł    
23    AUTO-SZKOŁA  Marcin Petrykowski     92-404 Łódź    Przewozowa 12    Ł    
24    AUTO SZKOŁA "AMATOR" Zbigniew Małachowski    93-378 Łódź     Gładka 43/24    Ł    
25    AUTO-SZKOŁA  Jacek Granosik    95-100 Zgierz     Szczawińska 75    Ł    
26    Szkoła  Jazdy Jan Warchołek    93-218 Łódź    Wandurskiego 3a/51    Ł    
27    AUTO-SZKOŁA  Andrzej Magin    91-006 Łódź    Podrzeczna 27/9    Ł    
28    „MONIKA” Piotr Mamełko    92-513 Łódź     Gogola 1/ 7    Ł    
29    Tadeusz Sobotka    84-200 Wejcherowo    Kochanowskiego 19/45    G    
30    Elżbieta Sobotka    84-200 Wejcherowo    Kochanowskiego 19/45    G    
31    Piotr Piekut    87-100 Toruń    ?więtopełka 32/10    T    
32    Kozerski Jerzy    87-100 Toruń         T    
33    OSK "ROMTUR" R. Szulczewski 87-410 Kowalewo Pom. Fosa Jagielońska 8A/8  T    
34    Więtczak Czesław    76-200 Słupsk    Królowej Jadwigi 13/25    Sł    
35    Drob Janusz    76-200 Słupsk    Górna 7/20    Sł    
36    OSK „ELKA” ?więcicki Marek    76-200 Słupsk    Grottgera 29/5    Sł    
37    OSK „RONDO” R. Zakrzewski    76-200 Słupsk    Bora Komorowskiego 1/52    Sł    
38    OSK „VIP” Piotr Cichowlas    76-200 Słupsk    Krajewskiego 41    Sł    
39    OSK Talko Czesław    77-200 Miastko         Sł    
40    Wdowik Jerzy    76-200 Słupsk    Kulczyńskiego 3/19    Sł    
41    Gęsicki Wojciech    76-200 Słupsk    Bogdanowicza 7    Sł    
42    Kazimierski Julian    76-200 Słupsk    Dębowa 19    Sł    
43    Skibniewska Lidia    76-200 Słupsk    Deotymy 4/7"B"    Sł    
44    Bednarz Ryszard    76-200 Słupsk    Kulczyńskiego 4/20    Sł    
45    Dzierżyński Andrzej    76-200 Słupsk    Kusowo 17/6    Sł    
46    Bergrin Grzegorz    76-200 Słupsk    Romera 4/50    Sł    
47    Komajda Marcin    76-200 Słupsk    Wyszyńskiego 3/16    Sł    
48    Chołodziński Grzegorz    76-200 Słupsk    Nowowiejska 3/35    Sł    
49    Rakowski Janusz    76-200 Słupsk    Kwapisza 8    Sł    
50    Zaraś Piotr    76-200 Słupsk    Hubalczyków 12B/35    Sł   

         OGÓŁEM członków    176    

X.    W celu obniżenia kosztów prowadzenia r-ku bankowego Izby zdecydowano, że do czasu uzyskania przez OIGOSK statusu OPP operacje finansowe będą realizowane za pomocą subkonta PFOSK i I w Koszalinie nr     56 1540 1043 2001 8101 6138 0002.

XI.    Prezes Stencel przedstawił i szczegółowo omówił rozliczenie finansowe działalności grupy inicjatywnej oraz wydatków związanych z Walnym Zebraniem Założycielskim w dniu 03.02.2007 ( załącznik nr.6).
Wydatki te stanowią sumaryczną kwotę 17 395,03 zł, z której 1 120,93 zł stanowią koszty działalności grupy inicjatywnej.
Uwzględniając:
•    Kwotę przychodów na 31.03.2007: 30 045,94 w tym wpisowe 15 250 zł
•    przepis art.29 ust.3 statutu ( tzw. fundusz zasobowy )
Wyliczono, że fundusz zasobowy na 31.03.2007 stanowi kwotę: 9 610 zł

Zarząd prezentowane rozliczenie oraz zasadność i wysokość wydatków jednogłośnie zaakceptował.

XII.    Na podstawie przepisu § 4 uchwały WZZ-02/II/2007 z 03.02.2007 postanowiono o ulokowaniu kwoty 10 000 zł w funduszu inwestycyjnym prowadzonym przez OPERA TFI w Warszawie. O dacie i szczegółach transakcji zdecyduje prezydium zarządu. 

XIII.    Na podstawie przepisu art.19 ust.10 statutu Zarząd ustalił i przyjął wzory deklaracji kandydata na członka zwyczajnego i wspierającego jak w załącznikach nr 7 i 8.

XIV.    Na podstawie przepisu art.31 ust.2 statutu Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr Z - 04/III/2007 w sprawie  powołania oddziałów terenowych OIGOSK. 
Powyższą uchwałą w następujących okręgach terytorialnych powołano oddziały terenowe:

I ODDZIAŁ Koszalin ( macierzysty )    - Marek Rynio  tel. 48 502 396 855
II ODDZIAŁ Toruń    - Ryszard Zarzyński tel. 48 602 317 650
III ODDZIAŁ Łódź    -  Zbigniew Popławski tel. 48 605 343 323
IV ODDZIAŁ Słupsk    - Janusz Szambelan tel. 48 603 880 639
V ODDZIAŁ Kraków    - Tadeusz Szewczyk tel.48 505 107 333
VI ODDZIAŁ Gdańsk    - Ryszard Kubisiak tel.48 600 346 736
VII ODDZIAŁ Zielona Góra.    - Waldemar Pietraszewski tel.48 608 677 627

Jednocześnie zarząd zobowiązał osoby wyszczególnione powyżej do zorganizowania w terminie do końca maja 2007 zebrań członków oddziałów w celu wyłonienia zarządów oddziałów terenowych OIGOSK.

Protokoły z wyborów wraz z listami obecności oraz danymi teleadresowymi wybranych członków zarządów należy niezwłocznie przesłać do siedziby OIGOSK.

W związku z powyższym postanowiono zwrócić się do członków, których siedziba lub miejsce zamieszkania są oddalone od siedzib oddziałów terenowych o zadeklarowanie przynależności do konkretnego oddziału terenowego. Osoby, które takiej deklaracji nie złożą zostaną przypisani do oddziału macierzystego w Koszalinie.

Kolega Tadeusz Szewczyk zasugerował, aby prezes Izby włączył się w prace legislacyjne nad projektem ustawy o kierujących pojazdami.
Prezes Stencel oświadczył, że ma świadomość „wagi” i znaczenia dla środowiska OSK tego projektu oraz zapewnił, że o ile będzie tak możliwość to aktywnie włączy się do prac sejmowych.


protokołowała
Sekretarz Zarządu OIGOSK
Małgorzata Mandryk