2014-03-24 Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK ws protokołu z 22 luty 2014

opublikowano 01.04.2014 16:55

 

 

 

 

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK
w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję sekretarza KR oraz komunikatu – sprostowania informacji dotyczących protokołu KR z 22.02.2014, który został bezprawnie udostępniony i opublikowany na portalu internetowym
www.szkola-jazdy.pl

/ podjęta w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art. 20 ust.4 statutu /

 Komisja Rewizyjna w składzie:

 Tomasz Mróz – przewodniczący,

 Zdzisław Małecki – wiceprzewodniczący,

 Wiesław Kociak – sekretarz,

 
Uchwala co następuje: 

I.       W związku z wykluczeniem z OIGOSK p. Jadwigi Hardek-Szylak decyzją zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 21 marca 2014r, która zgodnie z art.11 ust.1 lit. a statutu skutkuje wygaśnięciem mandatu członka KR – funkcję sekretarza KR powierza się Wiesławowi Kociak 

II.      Po zapoznaniu się ze stanowiskiem zarządu z 21.03.2014 odnośnie protokołu z 22.02.2014 oraz dodatkowymi dokumentami przedstawionymi przez zarząd Komisja Rewizyjna ponownie przeanalizowała dostarczone przez zarząd dokumenty i złożone przez Prezesa i innych członków zarządu wyjaśnienia do protokołu Komisja Rewizyjna potwierdza, że na przedstawione w poprzednim protokole zarzuty i ujawnione nieprawidłowości zostały udzielone odpowiedzi.

Protokół KR z 22.02.2014 ma charakter dokumentu wewnętrznego i został sporządzony na podstawie posiadanych na dzień 22.02.2014r wiadomości i przedstawiony wyłącznie do wiadomości zarządu OIGOSK celem ustosunkowania się do wyszczególnionych w nim tez oraz konkluzji, a członkowie KR e-mail przewodniczącego Sent:  Fri, 28 Feb 2014 16:18:35 zostali zobowiązani cyt. „do nieujawniania nikomu treści protokołu i obrad KR ”.
Z uwagi na dużą szkodliwość wizerunkową organizacji jak i bezpodstawne kwestionowanie legalności prezesa OIGOSK spowodowanych publikacją – uznaje się za konieczne pilne opublikowanie komunikatu komisji o poniższej treści:

 

Redakcja
portalu internetowego www.szkola-jazdy.pl

 W związku z opublikowaniem artykułu pt. „OIGOSK: Czy prezes jest legalny? Jest wynik kontroli” wraz ze scanem protokołu z 22.02.2014 Komisji Rewizyjnej OIGOSK na podstawie art.31a  ustawy prawo prasowe prosimy o niezwłoczne opublikowanie poniższego sprostowania

 Prowadzone przez Komisję Rewizyjną OIGOSK procedury kontrolne dotąd nie zostały zakończone, a opublikowany protokół ma charakter etapowego dokumentu wewnętrznego.
Wyszczególnione w nim ustalenia, wnioski i zalecenia na tym etapie nie mają charakteru wiążącego, a część z nich wręcz rozmija się ze stanem faktycznym udokumentowanym przez zarząd Izby na posiedzeniu 21 marca 2014. Protokół został udostępniony bezprawnie i bez zgody a nawet wiedzy komisji, dlatego wobec osób winnych zastosowano konsekwencje przewidziane statutem.

 Z poważaniem w imieniu Komisji Rewizyjnej

 Tomasz Mróz

 Przewodniczący

 24 marca 2014r

 

Wydruki korespondencji

 W dniu 2014-03-31 20:04:09 uzytkownik Zdzislaw Malecki < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. > napisal:

 Tomek ta propozycja uchwaly-sprostowania jest dobra akceptujemy ja razem z Wieskiem.

 Rozpatrz mozliwosc wspolnego spotkania.

  Pozdrawiam Z. Malecki 

 

-----Original Message-----
From: Tomasz Mróz [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, April 01, 2014 7:46 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: uchwała KR

  Akceptacja

 

tutaj scan uchwały