2014-04-06 Protokół Komisji Rewizyjnej OIGOSK nt stanowiska zarządu odnośnie protokołu z 22 luty 2014

opublikowano 20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia 2014r w Łodzi obradowała Komisja Rewizyjna w składzie:

Tomasz Mróz                    - przewodniczący,
Zdzisław Małecki             - wiceprzewodniczący,
Wiesław Kociak              - sekretarz,

Przedmiotem obrad były:

  1. analiza stanowiska zarządu OIGOSK z 21.03.2014, dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień zarządu do protokołu KR z 22lutego 2014.
  2. Wniosek zarządu OIGOSK z 17.04.2014 o poniższej treści:

Wniosek o kontrolę nadzwyczajną, wypracowany w trybie korespondencyjnym art. 17 ust.7 statutu

        Na podstawie przepisu § 3 ust. 3 lit. b) Regulaminu KR prosimy o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli nadzwyczajnej mającej na celu ustalenie Kto zdecydował o upublicznieniu i przekazaniu do publikacji na portalu internetowym Szkoła Jazdy papierowej postaci protokołu KR z 22.02.2014r przed zakończeniem procedur prowadzonych przez Komisję?

Uzasadnienie

        W dniu 17.03.2014 portal internetowy Szkoła Jazdy opublikował artykuł pt. OIGOSK: Czy prezes jest legalny? Jest wynik kontroli wraz ze scanem postaci papierowej protokołu KR z 22 luty 2013r,
Link http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/2177

Treść protokołu jest oszczercza, nieobiektywna i bezpodstawnie dyskredytuje zarząd i prezesa OIGOSK.

Opublikowanie protokołu, który bezpardonowo szkaluje dobre imię szczególnie prezesa OIGOSK przed zakończeniem procedur - bulwersuje i nie powinno pozostać bez reakcji przede wszystkim Komisji Rewizyjnej, której wszyscy członkowie są podpisani pod protokołem…

Efekty pracy i stanowisko Komisji Rewizyjnej zaprezentowano w protokole, tutaj.