2016-08-26 Protokół Komisji Rewizyjnej OIGOSK z kontroli nadzwyczajnej zarzutów i tez listu otwartego z 02.06.2016 autorstwa J. Wojtanowicza

opublikowano 5 września 2016 15:45

 

 

 

 

 

 

 

Protokół
z kontroli nadzwyczajnej
przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej OIGOSK

przedmiot i zakres kontroli: sprawdzenie na podstawie dokumentów zasadności zarzutów i sugestii prezentowanych w liście otwartym autorstwa Jerzego Wojtanowicza z 2 czerwca 2016.

Temat:           List otwarty
Data:             Thu, 02 Jun 2016 15:44:06 +0200
Nadawca:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
Adresat:       "J.Czechowski" + 38 adersów e-mail

Witam
Niniejsza wiadomość kierowana jest do członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Kierowców , w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów. W szczególności jednak uprzejmie proszę, o zapoznanie się załączonym LISTEM OTWARTYM wszystkich delegatów, którzy będą we Włocławku.
... 
Pozdrawiam.
Jerzy Wojtanowicz

podstawy prawne kontroli:
1) Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20160709 z 9 lipca 2016,
2) Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK z 25 lipca 2016,
3) przepisy art. 20 i art.21 statutu oraz Regulaminu KR

skład osobowy zespołu kontrolnego KR:
Wiesław Kociak – przewodniczący
Mirosław Pawlicki – sekretarz zespołu kontrolnego
Mieczysław Żołnierek – członek

                Zespół Kontrolny zwany dalej ZK KR na obradach w dniu 26 sierpnia 2016 szczegółowo i wnikliwie przeanalizował treść w/w listu otwartego oraz skonfrontował je z oficjalną dokumentacją OIGOSK i obowiązującymi w Izbie regulacjami prawnymi stwierdzając co następuje: ...

Wnioski końcowe
1. Zarzuty analizowanego listu otwartego są w całości bezpodstawne.

2. ZK KR szanuje prawo do krytyki Zarządu jednak nie powinno ono usprawiedliwiać oszczerstw, inwektyw i świadomego rozpowszechniania nieprawdziwych tez dezawuujących działania legalnej Władzy OIGOSK!

3. Rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej nieprawdziwych wniosków i sugestii o charakterze aferalnym czy nielegalnych działaniach Władzy zarządzającej szkodzą wizerunkowi OIGOSK, a jako takie nie powinny pozostać bezkarne.

4. W nadzorczym w trybie art.13 ustawy o izbach gospodarczych na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego jako właściwego organu korespondencjami z 25 lipca i 1 sierpnia 2016 przesłano n/w dokumenty:

 • opinię prawną z 6 kwietnia 2016
 • opinię prawną z 11 maja 2016
 • stanowisko (uchwała) Zarządu OIGOSK z 15 kwietnia 2016
 • protokół z obrad IX Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 04.06.2016
 • protokół Komisji Wyborczej ZDIX w dniu 04.06.2016
 • Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK z 7 marca 2016
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 1/20160312 z 12 marca 2016 (oryginał)
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 2/20160312 z 12 marca 2016
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 3/20160312 z 12 marca 2016
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 4/20160312 z 12 marca 2016 (oryginał)
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 1/20160517 z 17 maja 2016 (tożsama z uchwałą 1/20160524/koresp)
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 2/20160517 z 17 maja 2016 (tożsama z uchwałą 2/20160524/koresp)
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 3/20160517 z 17 maja 2016 (tożsama z uchwałą 3/20160524/koresp)
 • Uchwała Zarządu OIGOSK nr 5/20160517 z 17 maja 2016 (tożsama z uchwałą 5/20160524/koresp)
 • Protokół nr Zkoresp – 02/05/2016 z uzgodnień korespondencyjnych Zarządu OIGOSK zainicjowanych 24 maja 2016
 • Protokół z obrad zarządu OT1 w dniu 16.02.2016
 • Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 w dniu 9 kwietnia 2016 wraz z protokołem Komisji Wyborczej
 • Uchwała Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie nr 1koresp/20160323/SK wraz z protokołem

Brak reakcji w/w organu wskazuje, że wojewoda nie znalazł naruszeń prawa stanowiących podstawę do interwencji!


Podpisy

 Wiesław Kociak – przewodniczący
Mirosław Pawlicki – sekretarz zespołu kontrolnego
Mieczysław Żołnierek – członek

 Pełny tekst protokołu TUTAJ