2024-04-20 Łysomice protokół z obrad XXII KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 30 kwietnia 2024 17:30

Protokół Nr Z- 02/04/2024 z obrad w dniu 20.04.2024
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (XXII)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

Uczestnicy:

  1. Roman Stencel / prezes OT1                  - prezes,                          
  2. Piotr Berent / wiceprezes OT2                - wiceprezes,                    
  3. Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1       - skarbnik,                pełnomocnictwo dla Romana Stencla                                                            
  4. Daniel Wers                                             - sekretarz,              pełnomocnictwo dla Jacka Jeżaka
  5. Mirosław Witkowski                               prezes OT2                       
  6. Katarzyna Szambelan                           prezes OT4              nieobecna         
  7. MirosłJambor                                         prezes OT 10                           
  8. Jacek Jeżak                                           Przewodniczący KR                
  9. Mariusz Grzelak                                     Przewodniczący SK     pełnomocnictwo dla sędziego Jarosława Karolczyka

Obrady rozpoczęto o godz.12:00 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad

1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 10.02.2024 nr Z - 01/02/2024 {ref. RS},

2)  Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2023 { ref. prezesi OT}.

3)  Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel }

4)  Przyjęcie uchwały Zarządu nr 01/20240420 ws wzorca pełnomocnictwa, o którym mowa w art.10 ust.4 Statutu {ref. R.S}

5)  Przyjęcie uchwały Zarządu nr 02/20240420 ws wzorca oświadczenia dot. zwrotu kwoty dofinansowania

6)  Przedstawienie porządku obrad XV ZD ustalonego na obradach Zarządu 10.02.2024 {ref. R.S}

7)  Prezentacja projektów uchwał XV ZD { ref. R.S}

8)  Inne.

1. Ważność Akredytacji Kuratora oświaty do 31 sierpnia 2024,
2. Kat. C+E informacja o działaniach ws przedłużenia obowiązku prowadzenia szkolenia od 1 stycznia 2026,
3. WSA Sz-n  wyrokiem 21.03.2024 unieważnił w całości skarżoną uchwałę SWZ ws opłat za egzaminy pr. Jazdy,
4. Używanie i kolor pieczęci stosowanej w OIGOSK,
5. Przygotowanie, dokumentowanie Walnych Zebrań Członków OT,
6. Brak odpowiedzi OT2 na pisma prezesa OIGOSK,
7. Informacja o zmianach w Zarządzie PFSSK,
8. Opatrywanie dokumentów podpisem elektronicznym,
9. Autokarowy wyjazd integracyjny do Saksonii  24-26 maja 2024r.

Ad.1 Odczytanie protokołu Z - 01/02/2024 – bez uwag.
Stosownie do przepisu §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - jednogłośnie zaakceptowano obszerne fragmenty protokołu Z-01/02/2024 opublikowane na witrynie internetowej,
link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/532-2024-02-10-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Ad.2   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2023.
Przedstawiciele oddziałów terenowych zaprezentowali działalność w 2023r.
Postaci elektroniczne rocznych sprawozdań OT przesłano w zakreślonym terminie do 15 stycznia 2024
z wyjątkiem OT2 CT – prezes M. Witkowski przesłał sprawozdanie dopiero 2 lutego 2024.

 Pełna treść protokołu TUTAJ (kliknąć)