Sprawozdanie Merytoryczne z działalnosci w 2011R

Sprawozdanie Merytoryczne z działalnosci w 2011R

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z DZIAŁALNOŚCI w 2011 R

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) z/s w KOSZALINIE

za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529)

 

NAZWA: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

SIEDZIBA I ADRES:        75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 
DATA WPISU DO KRS   22 marca 2007 roku
NR KRS:                           0000276855
REGON:                            320335046
NIP:                                    669 243 99 55


LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK: Stan na 31.12.2011r – 264 członków, w tym 49 (44 + 5) wspierających

 

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2011r ): 
LpNazwisko imię  Adres korespondencyjny                                    funkcja
Roman Stencel  75-211 Koszalin ul. Boh. Warszawy 2 lok.5     prezes
Zbigniew Popławski 92-507 Łódź ul. F. Dostojewskiego 8/77 wiceprezes
Zbigniew Gryglas  94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 64                 wiceprezes
4 vacat 15.10.2011r pisemna rezyg. z funkcji H. Cichackiego       sekretarz
Marek Wójcik  75-205 Koszalin ul. Spółdzielcza 5                      skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2011 )
Tomasz  Mróz                      Przewodniczący
2 Zdzisław  Małecki                Wiceprzewodniczący
3 Jadwiga  Hardek-Szylak    Sekretarz
4 Wiesław  Kociak                 Członek
5 Mirosław  Marach               Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI   ( stan na 31.12.2011)
Maciej Kusiński                 Przewodniczący
2 Wojciech Musalewski       Wiceprzewodniczący 
3 Wiesław Heba                    Sekretarz
4 Edward  Bronowski           Sędzia
5 Jan Gawlik                          Sędzia

 

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków. 
Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w naszej branży zahamował przyrost liczebności członków izby:


2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków, 
2008 roku – 265 członków, 
2009 roku -  278 członków,
2010 roku -  281 członków,
2011 rok zamknęliśmy liczbą 264 członków.

Pozostałe szczegółowe dane sprawozdania w załączniku