Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2009R


SPRAWOZDANIE Sądu Koleżeńskiego 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców  za rok 2009


W roku 2009 do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga

Do wiadomości Sądu Koleżeńskiego wpłynęło jedynie pismo od Auto Szkoły Wota s.c. w Łodzi w sprawie odwołania się od decyzji Zarządu o nałożeniu kary finansowej na w/w ośrodek. Ośrodek Szkoleniowy Wota s.c. uregulował należności wynikające z nałożonej kary i tym definitywnie zakończył spór.


Podpisy członków Sądu Koleżeńskiego:

    przewodniczący Sądu Koleżeńskiego        Ewa Zasada        -

    sekretarz Sądu Koleżeńskiego        Marzena Biernacka    -

    sędzia                    Edward Bronowski     -

    sędzia                    Marian Wypij        -