Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2009 R

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2009 R