Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2012R

W dniu 24 listopada 2012r odbyło się posiedzenie Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie
Sąd Koleżeński w składzie:
1. Przewodniczący: Maciej Kusiński.
2. Wiceprzewodniczący: Wiesław Gugała.
3. Sekretarz: Wiesław Heba.
4. Sędzia: Jan Gawlik.
5. Sędzia: Marian Kottas,

Sąd jednomyslnie postanowił o umorzeniu sprawy sygn. akt. I/SK/2011
scan sprawozdania tutaj.