Sprawozdanie Merytoryczne z działalnosci w 2012R

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z Działalności w 2012R
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) z/s w Koszalinie  za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)
adres siedziby:         75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2, lok.5
data wpisu do KRS:     22 marca 2007r
nr KRS:             0000276855
REGON:             320335046
NIP:             669 243 99 55
LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK: Stan na 31.12.2012r – 265 członków, w tym 60 (56 + 4) wspierających

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2012r ):
Lp. Nazwisko imię    Adres korespondencyjny    funkcja
1 Roman Stencel    75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5    prezes
2 Zbigniew Popławski    92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77    wiceprezes
3 Zbigniew Gryglas    94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 64    wiceprezes
4 Adam Próchnicki    08-110 Siedlce ul. Wspólna 4    sekretarz
5 vacat    17.09.2012r pisemna rezygnacja Marka Wójcika z pełnienia funkcji    skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2012 )
1 Tomasz  Mróz         Przewodniczący
2 Zdzisław  Małecki     Wiceprzewodniczący
3 Jadwiga  Hardek-Szylak      Sekretarz
4 Wiesław  Kociak         Członek
5 Mirosław  Marach     Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI   ( stan na 31.12.2012)
1 Maciej Kusiński    Przewodniczący
2 Wiesław Gugała    Wiceprzewodniczący
3 Wiesław Heba    Sekretarz
4 Marian Kottas     Sędzia
5 Jan Gawlik     Sędzia

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków.
Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w naszej branży zahamował przyrost liczebności członków Izby, 31 grudnia :
2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,
2008 roku – 265 członków,
2009 roku -  278 członków,
2010 roku -  281 członków,
2011 roku -  264 członków,
2012 rok zamknęliśmy liczbą 265 członków.

scan pełnego sprawozdania tutaj