Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2013R

opublikowano 7 czerwca 2014 14:14

Sad Koleżeński OIGOSK                                                                                        Jarosław 22.05.2014

z siedzibą w Koszalinie
adres korespondencyjny
37-500 Jarosław  ul. Kasztelańska 6

SPRAWOZDANIE Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2013r

            Sąd Koleżeński w składzie : przewodniczący Wacław Ochota, Wiesław Gugała, Jan Gawlik i Wiesław Heba rozpatrywał w okresie sprawozdawczym 3 pozwy w następujących sprawach:

-Sprawa 1/2013/SK - powód OIGOSK - pozwany Eugeniusz Kubiś, wniosek z dnia 16.04.2013 r. (pozew do wglądu) Sędzia sprawozdawca po wyczerpaniu wszystkich dróg mediacyjnych w głosowaniu został wyznaczony Skład Orzekający , który wyznaczył   miejsce i termin rozprawy na dzień 13 sierpnia 2013 r. w Łodzi. Postępowanie zakończyło się orzeczeniem o winie pozwanego Eugeniusza Kubisia.

-Sprawa 2/2013/SK- powód OIGOSK OT 7 Zielona Góra, - pozwany  Wiceprezes OIGOSK Zbigniew Popławski pozew z dnia 05.07.2013 r. w sprawie świadomego złamania statutu OIGOSK biorąc udział w głosowaniu z upoważnienia niedopuszczonego przez Statut , oraz używania obraźliwych słów wobec innych uczestników , jak również nie udzieleniu głosu prezesowi OT 7 Eugeniuszowi   Kubisiowi (cały tekst pozwu do wglądu).Sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania.

-Sprawa 3 /2013/SK-,Powód Zenon Giętkowski, -pozwany Roman Stencel pozew z dnia 14.11.2013 r. Powód zarzuca pozwanemu użycie obraźliwych słów . Po wyczerpaniu możliwych dróg mediacji , które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów (wycofaniem pozwu), po powołaniu świadków i przedstawieniu mężów zaufaniu, został wyznaczony termin rozprawy na dzień 21.03.2014 r. w Łodzi. Sąd wydał postanowienie o uniewinnieniu pozwanego. Jak widać w ostatnim okresie sąd miał dużo pracy.

Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego
Wacław Ochota