Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2013R

opublikowano 7 czerwca 2014 14:20

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2013 R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:             75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

data wpisu do KRS:       22 marca 2007r

nr KRS:                        0000276855

REGON:                       320335046

NIP:                             669 243 99 55

Liczba Członków OIGOSK: Stan na 31.12.2013r – 226 członków, w tym 47(43+4) wspierających

 DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2013r ):

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Zbigniew Popławski

92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77

wiceprezes

3

Zbigniew Gryglas

94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 64

wiceprezes

4

Zenon Giętkowski

75-081 Koszalin ul. Krakusa i Wandy 12/3

sekretarz

5

Adam Próchnicki

08-110 Siedlce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9

skarbnik

1 listopada 2013r na podstawie §1 ust.4 pkt.7 regulaminu pracy zarządu decyzją prezesa zmieniono osoby pełniące funkcję skarbnika i sekretarza.

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2013 )

1

Tomasz Mróz

Przewodniczący

2

Zdzisław Małecki

Wiceprzewodniczący

3

Jadwiga Hardek-Szylak

Sekretarz

4

Wiesław Kociak

Członek

5

vacat

Członek

3 listopada 2013r wygasł mandat członka KR p. Mirosława Maracha wskutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji.

SĄD KOLEŻEŃSKI ( stan na 31.12.2013)

1

Wacław Ochota

Przewodniczący

2

Wiesław Gugała

Wiceprzewodniczący

3

Jan Gawlik

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

vacat

Sędzia

13 sierpnia 2013r wygasł mandat członka SK p. Wiesława Heby wskutek decyzji zarządu o skreśleniu z listy członków.

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w naszej branży zahamował przyrost liczebności członków Izby, 31 grudnia:

2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278 członków,

2010 roku - 281 członków,

2011 roku - 264 członków,

2012 roku - 265 członków

2013 rok zamknęliśmy liczbą 226 członków.

 

Scan pełnego sprawozdania tutaj