Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2014R

opublikowano 23 maja 2015 10:15

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2014 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów artt.21 ust.1 statutu oraz §7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 08.05.2015r zapoznała się z dokumentacją OIGOSK:

  • Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2014r,
  • Korespondencja,
  • Oraz szczegółowo przeanalizowała kontrole przeprowadzone w 2013r…

Pełny tekst sprawozdania tutaj