Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2014R

opublikowano 23 maja 2015 10:25

 

Sad Koleżeński OIGOSK                                                                                                Jarosław 07.05.2015r
z siedzibą w Koszalinie

adres korespondencyjny: 
37-500 Jarosław ul. Kasztelańska 6
 

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w Koszalinie za 2014r.

 

            W roku 2014 do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga, natomiast zakończyliśmy postępowanie z roku poprzedniego w składzie :
Przewodnicy -                 Wacław Ochota

V-ce przewodniczący-       Wiesław Gugała
Sekretarz-                         vacat: 13.08.2013 wygaśnięcie mandatu Wiesława Heby
Sędzia–                             Jan Gawlik
Sędzia -                           Marian Kottas

 

Sprawa 3 /2013/SK - Powód Zenon Giętkowski, -pozwany Roman Stencel pozew z dnia 14.11.2013r. Powód zarzuca pozwanemu użycie obraźliwych słów .

Po wyczerpaniu możliwych dróg mediacji , które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów (wycofaniem pozwu), po powołaniu świadków i przedstawieniu mężów zaufaniu, został wyznaczony termin rozprawy na dzień 21.03.2014 r. w Łodzi.
Sąd
orzekł o uniewinnieniu pozwanego, które uprawomocniło się w terminie statutowym.

            W dniu 24.05.2014r, w Łysomicach k/Torunia, odbyło się VII Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie ,na którym uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego.
Sąd Koleżeński
ukonstytuował się w następującym składzie:
Przewodniczący
-           Wacław Ochota
Wiceprzewodniczący
   Wiesław Gugała
Sekretarz-                     Jerzy Zabielski
Sędzia–                        Jan Gawlik, wygaśnięcie mandatu 23.10.2014
Sędzia -                        Marian Kottas
Sędzia-                         Mieczysław Żołnierek

 Na tym sprawozdanie zakończono.

 Sprawozdanie sporządził
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Wacław Ochota

scan protokołu tutaj