Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2014R

opublikowano 23 maja 2015 10:40

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2014R
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK)
z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:             75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

data wpisu do KRS:       22 marca 2007r

nr KRS:                        0000276855

REGON:                       320335046

NIP:                             669 243 99 55

 

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2014r ):

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Zbigniew Popławski

92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77

wiceprezes

3

Zbigniew Gryglas

94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 64

wiceprezes

4

Piotr Berent

87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4

sekretarz

5

Adam Próchnicki

08-110 Siedlce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9

skarbnik


24 maja 2014r
na VII ZD OIGOSK przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których funkcję sekretarza powierzono kol. Piotrowi Berent

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2014 )

1

Tomasz Mróz

Przewodniczący

2

Wiesław Kociak

Wiceprzewodniczący

3

Mirosław Pawlicki

Sekretarz

4

Andrzej Gryglas

Członek

5

vacat

Członek


24 maja 2014r
na VII ZD OIGOSK przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których ukonstytuował się w/w skład KR  (03.11.2013 rezygnuje M. Marach, 21.03.2014 wykluczenie J. Hardek-Szylak, 17.11.2014 wygasa mandat z. Małeckiego)

SĄD KOLEŻEŃSKI ( stan na 31.12.2014)

1

Wacław Ochota

Przewodniczący

2

Wiesław Gugała

Wiceprzewodniczący

3

Jerzy Zabielski

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

Mieczysław Żołnierek

Sędzia

6

vacat

Sędzia


24 maja 2014r
na VII ZD OIGOSK przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których ukonstytuował się w/w skład.

24 października 2014 w skutek złożenia przez kol. Jana Gawlika rezygnacji z członkostwa w OIGOSK, wygasł Jego mandat do członkostwa w SK .

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2014r – 203 członków ogółem, w tym:

  • 2 członków honorowych ( Roman Stencel i Zbigniew Popławski, godność nadało VII ZD OIGOSK 24.05.2015),
  • 44 członków wspierających instruktorów nauki jazdy,
  • 4   członków wspierających innych

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w branży osk od 2013r skutkuje tendencją malejącą liczebności członków Izby. W dniu 31 grudnia:

2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278członków,

2010 roku - 281członków,

2011 roku - 264członków,

2012 roku - 265członków,

2013roku - 226członków,

2014 rok zamknęliśmy liczbą 203członków.

 

Pełny tekst sprawozdania tutaj