Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2015R

opublikowano 17 czerwca 2016 19:35

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w Koszalinie za 2015r.

            25 września 2015 do Sądu Koleżeńskiego wpłynął pozew zarządu p-ko Zbigniewowi Popławskiemu.

Sąd Koleżeński w składzie :

Przewodnicy -                 Anna Wota
V-ce przewodniczący-       Janusz Szambelan
Sekretarz-                         Jan Pluta
Sędzia–                             Jerzy Zabielski
Sędzia -                           Marian Kottas

Nadał sprawie sygn. akt nr SK /1/2015.

Zgodnie z regulaminem stosownymi postanowieniami zdecydowano o:

  • oddaleniu wniosku powoda o wyłączeniu ze składu orzekającego sędzi Anny Wota
  • wyznaczeniu Anny Wota jako sędziego - sprawozdawcy
  • wyznaczeniu terminu spotkania mediacyjnego w dniu 21 grudnia 2015.
    /powód uchwałą 2/20151212 zdecydował o nie stawieniu się na spotkaniu mediacyjnym/
  • wyznaczeniu terminu rozprawy w dniu 15 marca 2016.
    /powód uchwałą 1/20160312 zdecydował o cofnięciu pozwu/

Na wniosek Komisji Rewizyjnej z 7 marca 2016 Zarząd uchwałą nr 1/20160312 z 12.03.2016 wykluczył z OIGOSK Auto Szkołę Wota Łódź, co skutkowało utrata mandatu przez p. Annę Wota.

Uchwałą nr 1koresp/20160323/SK z 23.03.2016 sąd ukonstytuował się w następującym składzie:

Janusz Szambelan        - przewodniczący
Edmund Zarzycki          - wiceprzewodniczący
Jan Pluta                      - sekretarz
Jerzy Zabielski             - członek
Marian Kottas               - członek

Na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji w dniu 4 kwietnia 2016 "wygasły" Mandaty sędziów: Edmund Zarzycki i Jerzy Zabielski

Stosownie do opinii prawnej z 7 maja 2016 Sąd Koleżeński może wykonywać obowiązki w składzie 3 osobowym.

Nadmienia się, że pomimo wielokrotnych wezwań p. Anna Wota dotąd nie przekazała dokumentacji SK.

 Sprawozdanie sporządził
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
Janusz Szambelan

scan protokołu tutaj