Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2015R

opublikowano 17 czerwca 2016 19:40

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2015R
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                       0000276855

REGON:                      320335046

NIP:                            669 243 99 55

 DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU (stan na 31.12.2015)

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Wacław Ochota

37-500 Jarosław ul. Kasztelańska 6

wiceprezes

3

Zbigniew Gryglas

94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 64

wiceprezes

4

Piotr Berent

87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4

sekretarz

5

Katarzyna Szambelan

76-200 Słupsk ul. Marii Konopnickiej 16 lok. 2

skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA
(stan na 31.12.2015)

1

Wiesław Kociak

Przewodniczący

2

Mirosław Pawlicki

Wiceprzewodniczący

3

Tomasz Molendowski

Sekretarz

4

Andrzej Kostulski

Członek

5

Mieczysław Żołnierek

Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI
(stan na 31.12.2015)

1

Anna Wota

Przewodnicząca

2

Janusz Szambelan

Wiceprzewodniczący

3

Jerzy Zabielski

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

Jan Pluta

Sędzia

6

Edmund Zarzycki

Sędzia

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2015r – 188 członków ogółem,w tym:

  • 3 członków honorowych( Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas - godność nadało VII i VIII ZD OIGOSK),
  • 43 członków wspierających instruktorów nauki jazdy,
  • 4   członków wspierających innych

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w branży osk od 2013r skutkuje tendencją malejącą liczebności członków Izby. W dniu 31 grudnia:

2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278członków,

2010 roku - 281członków,

2011 roku - 264członków,

2012 roku - 265członków,

2013roku - 226członków,

2014roku - 203członków,

2015 rok zamknęliśmy liczbą 188 członków.

 

Pełny tekst sprawozdania tutaj