Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2016R

opublikowano 17 marca 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNEz Działalności w 2016R
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r

Sporządzone wg. wskazówek rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:      www.izbaosk.eu       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                        0000276855

REGON:                       320335046

NIP:                             669 243 99 55


DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU
(stan na 31.12.2016)

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Piotr Berent

87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4

wiceprezes

3

Zbigniew Facon

78-100 Kołobrzeg ul. Koniecpolskiego 11"C"/4

wiceprezes

4

Daniel Wers

76-142 Malechowo Pękanino 36 A

sekretarz

5

Katarzyna Szambelan

76-200 Słupsk ul. Marii Konopnickiej 16 lok. 2

skarbnik

     KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.12.2016)

1

Wiesław Kociak

Przewodniczący

2

Czesław Talko

Wiceprzewodniczący

3

Janusz Trzebowski

Sekretarz

4

Mirosław Pawlicki

Członek

5

Mieczysław Żołnierek

Członek

   SĄD KOLEŻEŃSKI (stan na 31.12.2016)

1

Janusz Szambelan

Przewodniczący

2

Sławomir Trzciński

Wiceprzewodniczący

3

Damian Miszke

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

Jan Pluta

Sędzia

6

Stanisław Żurański

Sędzia

 

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2016r – 163 członków ogółem,w tym:

  • 1 członek honorowy (Roman Stencel - godność nadało VII ZD OIGOSK),
  • 34 członków wspierających instruktorów nauki jazdy,
  • 5   członków wspierających innych

- - - - -

37 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w branży osk od 2013r oraz negatywne zjawiska demograficzne skutkują tendencją malejącą liczebności członków Izby. W dniu 31 grudnia:
2007 roku zrzeszaliśmy
228 członków,
2008 roku –
265 członków,
2009 roku -
278 członków,
2010 roku -
281 członków,
2011 roku -
264 członków,
2012 roku -
265 członków,
2013roku -
226 członków,
2014roku -
203 członków,
2015 roku -
188 członków,

2016 rok zamknęliśmy liczbą 163 członków.

 

Pełny tekst sprawozdania Tutaj