Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2017R

opublikowano 20 lutego 2017 godz. 21:50

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2017r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 10.02.2018 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:
- Uchwały i protokoły z obrad Zarządu w 2017r,
- Protokół i Uchwały X Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 4 lutego 2017r.
- Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2017r, 
- inne

Pełny tekst sprawozdania Tutaj