Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2017R

opublikowano 20 lutego 2017 godz. 22:00

Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w Koszalinie za 2017r.

I. Sąd Koleżeński w 2017r funkcjonował w niezmienionym składzie wyłonionym w wyborach na IX Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 4 czerwca 2016 tj.

Janusz Szambelan    - przewodniczący,
Sławomir Trzciński    - wiceprzewodniczący,
Damian Miszke          - sekretarz,
Marian Kottas              - sędzia ,
Jan Pluta                      - sędzia,
Stanisław Żurański    - sędzia

II. W 2017r do sądu nie wpłynęły żadne pozwy, wnioski.

III. W 2017r przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył we wszystkich obradach
Zarządu OIGOSK – na podstawie art.17 ust.13 statutu.

Na tym sprawozdanie zakończono.

   Sprawozdanie sporządził:    

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego                                                                Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Damian Miszke                                                                                      Janusz Szambelan