Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2017R

opublikowano 20 lutego 2017 godz. 22:15

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie
za okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r

Sporządzone wg. wskazówek rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:      www.izbaosk.eu         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                       0000276855

REGON:                      320335046

NIP:                            669 243 99 55

   DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU (stan na 31.12.2017)

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Piotr Berent

87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4

wiceprezes

3

Zbigniew Facon

78-100 Kołobrzeg ul. Koniecpolskiego 11"C"/4

wiceprezes

4

Daniel Wers

76-142 Malechowo Pękanino 36 A

sekretarz

5

Katarzyna Szambelan

76-200 Słupsk ul. Marii Konopnickiej 16 lok. 2

skarbnik

 

    KOMISJA REWIZYJNA(stan na 31.12.2017)

1

Wiesław Kociak

Przewodniczący

2

Czesław Talko

Wiceprzewodniczący

3

Janusz Trzebowski

Sekretarz

4

Mirosław Pawlicki

Członek

5

Mieczysław Żołnierek

Członek

 

  SĄD KOLEŻEŃSKI (stan na 31.12.2017)

1

Janusz Szambelan

Przewodniczący

2

Sławomir Trzciński

Wiceprzewodniczący

3

Damian Miszke

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

Jan Pluta

Sędzia

6

Stanisław Żurański

Sędzia

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2017r – 139 członków ogółem,w tym:

  • 1 członek honorowy(od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało 24.05.2014 VII ZD OIGOSK),
  • 33 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,
  • 4   członków wspierających - innych

- - - - -

32 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w branży osk od 2013r oraz negatywne zjawiska demograficzne skutkują tendencją malejącą liczebności członków Izby. W dniu 31 grudnia:

2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278członków,

2010 roku - 281członków,

2011 roku - 264członków,

2012 roku - 265członków,

2013roku - 226członków,

2014roku - 203członków,

2015 roku - 188członków,

2016 roku - 163członków,

2017 rok zamknęliśmy liczbą 139członków.

 

 

Pełny tekst sprawozdania Tutaj