Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2018R

opublikowano 13 kwietnia 2019godz.11:40

 

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

 1. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2018r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 6 kwietnia 2019 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

 • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu w 2018r,
 • Protokół i Uchwały XI Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 10 lutego 2018r.
 • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2018r,
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018r.

1) Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR stwierdza co następuje:

 1. W 2018r Zarząd OIGOSK obradował na 4 (cztery) posiedzeniach: 20180210, 20180407, 20180929, 20181228.
  Z ważnych powodów rodzinnych przewodniczący KR nie uczestniczył w obradach zarządu 29 września 2018.
  Z ważnych powodów przewodniczący SK nie uczestniczył w obradach zarządu 28 grudnia 2018.

 2. Obrady Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
  Komisji Rewizyjnej przedstawiono obszerne protokoły z obrad oraz podjęte na obradach uchwały.
  Ponadto informacje, streszczenia istotnych decyzji, uchwał zarządu są publikowane na witrynie internetowej link
  http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly

Pełny tekst sprawozdania Tutaj