Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2018R

opublikowano 13 kwietnia 2019 godz. 12:07

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNEz Działalności w 2018R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r

Sporządzone wg. wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:      www.izbaosk.eu       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                       0000276855

REGON:                      320335046

NIP:                            669 243 99 55

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU(stan na 31.12.2018)

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes

2

Piotr Berent

87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4

wiceprezes

3

Zbigniew Facon

78-100 Kołobrzeg ul. Koniecpolskiego 11"C"/4

wiceprezes

4

Daniel Wers

76-142 Malechowo Pękanino 36 A

sekretarz

5

Katarzyna Szambelan

76-200 Słupsk ul. Marii Konopnickiej 16 lok. 2

skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA(stan na 31.12.2018)

1

Wiesław Kociak

Przewodniczący

2

Czesław Talko

Wiceprzewodniczący

3

Janusz Trzebowski

Sekretarz

4

Mirosław Pawlicki

Członek

5

Mieczysław Żołnierek

Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI(stan na 31.12.2018)

1

Janusz Szambelan

Przewodniczący

2

Sławomir Trzciński

Wiceprzewodniczący

3

Damian Miszke

Sekretarz

4

Marian Kottas

Sędzia

5

Jan Pluta

Sędzia

6

Stanisław Żurański

Sędzia

 

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2018r – 139 członków ogółem,w tym:

  •  1 członek honorowy(od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało 24.05.2014 VII ZD OIGOSK),
  • 35 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,
  •  5 członków wspierających - innych

- - - - -

27 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w branży osk od 2013r oraz negatywne zjawiska demograficzne, a także konfliktujące perturbacje wewnątrzorganizacyjne w latach 2016 – 2018 skutkują tendencją malejącą liczebności członków Izby.
W dniu 31 grudnia zrzeszaliśmy:

2007 roku - 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278 członków,

2010 roku - 281 członków,

2011 roku - 264 członków,

2012 roku - 265 członków,

2013 roku - 226 członków,

2014 roku - 203 członków,

2015 roku - 188 członków,

2016 roku - 163 członków,

2017 roku - 139 członków,

2018 roku - 139 członków.

 

Pełny tekst sprawozdania Tutaj