Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2019R

opublikowano 3 Maja 2020 godz.21:10

Sprawozdanie
Sądu Koleżeńskiego OIGOSK
z/s w Koszalinie za 2019r

 

I. W 2019r Sąd Koleżeński funkcjonował w składzie wyłonionym w wyborach na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 6 Kwietnia 2019 tj.

  1. Janusz Szambelan                    - przewodniczący,
  2. Damian Miszke                          - wiceprzewodniczący,
  3. Mariusz Grzelak                         - sekretarz,
  4. Marian Kottas                                            - sędzia,
  5. Krzysztof Moskal                                      - sędzia,
  6. Lech Różycki                                            - sędzia
  7. Jarosław Karolczyk                                  - sędzia
  8. Katarzyna Wesołowska-Łakomy             - sędzia

II. W 2019r przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył w dwóch z 3 obrad Zarządu OIGOSK –
na podstawie art.17 ust.13 statutu.

III. W 2019r do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.


Na tym sprawozdanie zakończono.

 

Sprawozdanie sporządził:    

sekretarz Sądu Koleżeńskiego OIGOSK                                          Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OIGOSK

   Mariusz Grzelak                                                                                      Janusz Szambelan