Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2019R

opublikowano 3 maja 2020 godz. 23:20

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z  Działalności w 2019R
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK)
z/s w Koszalinie
za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r

Sporządzone wg. wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:           www.izbaosk.eu       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                       0000276855

REGON:                      320335046

NIP:                            669 243 99 55

DANE o członkach ZARZĄDU (stan na 31.12.2019)

Lp.   Nazwisko imię                               Adres korespondencyjny                                                    funkcja

1      Roman Stencel                          75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5     prezes
2     
Piotr Berent                                87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4                                 wiceprezes
3     
Daniel Wers                                76-142 Malechowo Pękanino 2C                                sekretarz
4     
Jarosław Bubnowicz               75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.4     skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.12.2019)

1       Wiesław Kociak                        Przewodniczący
2      
Janusz Trzebowski                  Wiceprzewodniczący
3      
Jacek Jeżak                              Sekretarz
4   
    Mirosław Pawlicki                     Członek
5      
Waldemar Zdrowowicz            Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI (stan na 31.12.2019)

1       Janusz Szambelan                               Przewodniczący
2      
Damian Miszke                                      Wiceprzewodniczący
3      
Mariusz Grzelak                                    Sekretarz
4      
Marian Kottas                                           Sędzia
5      
Krzysztof Moskal                                     Sędzia
6      
Lech Różycki                                           Sędzia
7      
Jarosław Karolczyk                                 Sędzia
8      
Katarzyna Wesołowska-Łakomy             Sędzia

 Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2019r – 126 członków ogółem,w tym:

  • 1 członek honorowy (od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało 24.05.2014 VII Zebranie Delegatów OIGOSK),
  • 27 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,
  •  5 członków wspierających - innych

- - - - -

22 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007.

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia efekty kryzysu w branży osk od 2013r oraz negatywne zjawiska demograficzne, a także występujące w latach 2016 – 2018 konfliktujące perturbacje wewnątrzorganizacyjne - które "zaowocowały" tendencją malejącą liczebności członków Izby.

W dniu 31 grudnia zrzeszaliśmy:

2007 roku - 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278 członków,

2010 roku - 281 członków,

2011 roku - 264 członków,

2012 roku - 265 członków,

2013 roku - 226 członków,

2014 roku - 203 członków,

2015 roku - 188 członków,

2016 roku - 163 członków,

2017 roku - 139 członków,

2018 roku - 139 członków.

2019 roku - 126 członków.

 

więcej, "kliknij" TUTAJ