Odpłatne udostępnianie OSK placu manewrowego Word

opublikowano 7 czerwca 2017 17:00 / 10 czerwca 2018 16:00

Wolumeny rocznych wpływów Word-ów z tytułu odpłatnego udostępniania OSK placu manewrowego Word                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WORD BI

61 364,00

53 034,00

67 788,00

74 817,00

59 694,07

 

WORD BL

0,00

0,00

0,00

0,00

4 164,57

 

WORD BS

49 181,50

49 866,50

62 534,00

62 851,00

45 521,52

 

WORD DW

0,00

200,00

1 775,00

6 480,00

16 093,49

 

WORD DB

24 240,00

24 255,00

20 860,00

41 710,00

44 252,50

 

WORD DJ

100 178,32

92 886,23

138 055,38

143 219,04

127 142,11

 

WORD DL

0,00

0,00

13 093,35

36 347,73

39 985,16

 

WORD GD

73 375,00

90 390,00

87 570,00

74 400,00

67 987,81

 

WORD GS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD ZS

27 100,00

9 920,00

26 140,00

54 750,00

62 145,84

 

ZORD ZK

43 097,58

38 256,57

39 770,62

48 181,52

42 787,37

 

WORD LU

31 653,00

15 426,60

15 622,52

15 514,54

0,00

 

WORD LB

18 823,20

17 480,52

26 850,00

31 000,00

36 190,00

 

WORD LC

0,00

3 040,00

17 120,00

28 980,00

23 760,00

 

WORD LZ

0,00

0,00

1 070,00

5 930,00

0,00

 

WORD CB

0,00

1 735,98

52 194,68

83 706,21

96 584,81

 

WORD CT

609,75

9 390,17

8 903,20

6 605,63

8 341,41

 

WORD CW

2 610,00

4 680,00

5 400,00

8 535,00

13 784,82

 

MORD KR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

MORD KN

22 335,00

48 760,00

68 860,00

80 470,00

69 000,00

 

MORD KT

37 352,00

42 342,00

52 710,00

49 430,00

57 000,00

 

WORD SB

1 575,00

32 760,00

53 825,00

50 785,00

24 150,00

 

WORD SC

17 935,69

46 045,30

63 900,60

89 185,26

87 815,99

 

WORD SK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD TK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD EL

80 000,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

 

WORD EP

24 584,34

43 137,79

59 995,71

85 463,70

106 007,22

 

WORD ES

4 219,47

21 097,35

57 510,00

77 260,00

88 240,00

 

WORD ESI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD FZ

117 669,00

83 450,00

97 150,00

104 600,00

117 290,00

 

WORD FG

0,00

1 850,00

13 685,00

30 760,00

42 828,97

 

WORD NO

90 320,13

91 229,10

117 568,32

122 279,22

147 418,54

 

WORD NE

16 259,96

20 465,75

36 362,69

44 042,08

53 352,93

 

WORD OP

0,00

0,00

2 360,00

27 540,00

44 590,00

 

WORD PO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD PK

0,00

0,00

0,00

0,00

116 781,28

 

WORD PL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD PN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD PP

brak danych

64 894,02

101 059,20

119 464,10

0,00

 

WORD RK

0,00

0,00

0,00

0,00

3 191,00

 

WORD RP

16 394,88

18 139,65

27 545,75

26 153,44

27 676,10

 

WORD RT

16 764,24

77 660,15

133 617,87

143 109,32

145 473,17

 

WORD RZ

0,00

7 680,00

37 990,00

55 320,51

80 698,66

 

WORD WP

1 240,00

3 390,00

0,00

0,00

0,00

 

WORD WCI

16 935,00

51 179,00

60 935,00

77 195,00

74 165,00

 

WORD WO

0,00

8 780,00

21 441,00

42 505,80

68 523,60

 

WORD WS

7 615,00

30 525,00

38 930,00

63 330,00

68 545,00

 

WORD WR

935,00

13 815,47

16 427,65

20 534,31

17 076,00

 

WORD WA

3 795,50

21 604,00

46 087,00

48 300,00

41 572,00

 

SUMA

908 162,56

1 141 766,15

1 695 107,54

2 083 155,41

2 169 830,94

 

udział w Aktywa

0,1292%

0,1624%

0,2302%

0,2774%

0,2904%

 

L

28

35

37

37

36

 

udział L/49

57,14%

71,43%

75,51%

75,51%

73,47%

 
 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

DyrektorWord Częstochowa p. Maciej Wawrzkiewicz jako jedyny z 49 odmówił udostępnienia! wolumenu kwotowego przychodu z udostępnienia w 2017r placu manewrowego na wniosek z 3 maja 2018 w trybie art.10.1 uodip.
Nowy dyrektor p. Tadeusz Taranek decyzją z 30 stycznia 2019 udostępnił wnioskowaną informację publiczną, dziękujemy.

od 2017r kwoty netto bez podatku VAT

  Wordy-WplywyUdostPlacu2017.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych z Word-ów pozyskanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (uodip)
opracował: Roman Stencel