2012-04-26 Piastów: formalne zapoczątkowanie współprcy 4 organizacji społecznych środowiska osk

 

 

 

 

 

 

26 kwietnia 2012r w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów 4 organizacji społecznych środowiska osk:
PFSSK:            Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos
PIGOSK:           Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski
KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski
OIGOSK:            Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas

 

 

W dyskusji wszyscy podkreślali potrzebę współpracy i artykułowania wspólnych opinii oraz prezentowania ich władzom i Parlamentowi.
Dotychczasowa historia wskazuje, że szanse na skuteczność działań i realizację postulatów środowiska osk mogą znacząco wzrosnąć jeżeli będziemy „mówić jednym głosem”.
Przypomnę, że już we wrześniu 2007r inicjowałem działania integracyjne, których wtedy nie udało się zakończyć sukcesem.

Na koniec spotkania ustalono, że w terminie do 10 maja 2012r organizacje prześlą najistotniejsze postulaty i problemy środowiska osk, które następnie zostaną podzielone na wymagające niezwłocznych i późniejszych działań.
Koordynatorem wspólnych działań ustanowiono Romana Stencla, prezesa OIGOSK.

Uzgodniono, że pierwszym konkretnym, wspólnym działaniem będzie poparcie listu otwartego OIGOSK-PSINJ do min. Sł. Nowaka
 http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/84-2012-02-24-list-otwarty-do-mtbigm-w-sprawie-samochodow-osk-na-egzaminie-panstwowym

Prezes Zientarski zobowiązał się do zorganizowania spotkania prezesów w/w organizacji z ministrem Nowakiem, na którym zostanie wręczony w/w list otwarty wraz z podpisami poparcia (ponad 1100 )

 

 

 komunikat video