2019-10-19 Proszenie I Wspólna Konferencja Szkoleniowa PFSSK -PIGOSK - OIGOSK "Rzetelna wiedza = efektywne szkolenie"

opublikowano 20191027 23:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z przebiegu konferencji

           19 lipca 2019 na obradach w hotelu „Złoty Młyn” w Polichnie przedstawiciele organów zarządzających współpracujących w/w organizacji społecznych między innymi zdecydowali o zorganizowaniu 19 października 2019 wspólnej konferencji nt. nowego rozporządzenia MI ws egzaminowania ( wejście w życie 1 lipca 2019) oraz szczegółowej analizy szans realizacyjnych zaproponowanej przez FZWD struktury organizacyjnej SZIE i wynikająca z tej struktury symulacji kosztu jej utrzymania (składki członkowskiej),

vide link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/448-2019-07-19-polichno-obrady-statutowych-reprezentantow-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-w-ramach-porozumienia-z-28-12-2018-o-wspolpracy-pfssk-pigosk-oigosk

Zabezpieczenie logistyczno – organizacyjne powierzono OIGOSK.

W sierpniu 2019 dokonano wyboru miejsca konferencji.

W konferencji uczestniczyło 112 osób w przeważającej większości przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców /OSK/, ośrodki szkolenia /OS/ posiadających uprawnienia instruktora oraz nierzadko instruktora techniki jazdy - zrzeszonych w organizacjach społecznych środowiska osk wyszczególnionych w nagłówku, a także przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów /KSE/ i prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Word /KSD Word/.

Moderatorami konferencji byli prezesi: Krzysztof Bandos (PFSSK), Krzysztof Szymański (PIGOSK) i Roman Stencel (OIGOSK).
Protokołowała Pani Justyna Bednarskaczłonek Stowarzyszenia Właścicieli i Instruktorów OSK "MOST" w Skierniewicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Konferencji

i gości w osobach:

Tomasz Dzieganowski – wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (egzaminator Word Kielce)
Robert Dorosz      – członek Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów ( egzaminator Mord Tarnów)
Marek Staszczyk  – prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Word (dyr. Word Toruń)
Marcin Ślęzak       – dyrektor Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie
Tomasz Żmuda    – Brokierskie Biuro Ubezpieczeń Regis Mediator w Koszalinie
Paweł Bladowski  – dyrektor w firmie LIWONA sp. o.o. Warszawa
Piotr Papuga         – LIWONA sp. o.o. Warszawa
Andrzej Karpiuk   – LIWONA sp. o.o. Warszawa, Redaktor Naczelny kwartalnika „Bezpieczny Kierowca”Video:
https://www.facebook.com/PFSSK/videos/467425437316877/

 Prezesi K. Bandos i K.Szymański dołączając się do powitania wyrazili zadowolenie z dużej frekwencji i dziękowali gościom za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w konfererencji.

W programie konferencji przewidziano wystąpienie:

1) przedstawiciela Departamentu Transportu Drogowego MI nt. zmian prawnych w zakresie szkolenia, egzaminowania.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Rafał Weber poniższym pismem poinformował o nieobecność na konferencji przedstawicieli Resortu Transportu i życzy „owocnych” obrad.


2) przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy ws. SZIE p.Tomasza Matuszewskiego, który poniższym e-mail na 4 dni przed terminem konferencji poinformował o nieobecności

From:Tomasz Matuszewski
Sent: Tuesday, October 15, 2019 9:21 AM
To: 'OIGOSK Koszalin'
Subject: Ważna informacja

Witam, mam problem z sobotą. Z uwagi na otrzymane zaproszenie od Sióstr Zmartwychstanek z Mocarzewa w przewidzianych godzinach nie będę mógł wziąć udziału w spotkaniu ponieważ od godziny 13 jestem potrzebny w Mocarzewie. Dlaczego sprawa jest bardzo ważna? Gdy byłem Starostą zapoznałem się z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Powiat i Siostry Zmartwychwstanki w Mocarzewie. Obecnie przebywa tam ponad osiemdziesiąt dzieci niepełnosprawnych – często porzuconych przez rodziny. Dostrzegłem wówczas potrzebę zbudowania drugiego domu dla głęboko upośledzonych, którzy kończą 24 lata i nie mają gdzie wracać. Są zbyt upośledzeni aby żyć w zwykłych Domach Opieki społecznej, a rodzin albo nie ma albo nie są w stanie się nimi zajmować. Za radą władz zakonnych i świeckich ( Marszałek, Wojewoda ) namówiłem siostry do założenia Fundacji ,,Bogaci Miłosierdziem”, której celem jest zbudowanie takiego domu. Jest już pozwolenie na budowę, zaczęły się prace budowlane. W najbliższą sobotę od 13 władze świeckie i duchowne dokonają wmurowania kamienia węgielnego. Będą również inne ważne osoby, od których zależy dalszy los inwestycji obliczonej na 19 mln złotych. Pierwsze prace za kwotę 2 milionów już zostały wykonane. Nie może mnie tam zabraknąć jako ,,sprawcy całej rzeczy”. Co proponuję? Albo wystąpienie wcześniejsze albo zaproszenie kogoś innego. Przepraszam za zamieszanie ale ostatecznie wszystko dopięło się wczoraj ( potwierdzenia obecności ). W załączeniu zaproszenie.

Pozdrawiam  Tomasz Matuszewski

 W okolicznościach niezwykle późno sygnalizowanego konfliku terminu - stosując się do sugestii, tego samego dnia wysłaliśmy zaproszenie do rzecznika prasowego p. Mariusza Sztala

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday,
October 15, 2019 2:28 PM
To:
Sztal Mariusz [ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Cc: ' Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. '; Szymański Krzysztof ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Bandos Krzysztof ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject:
Zaproszenie i Agenda I Wspólnej Konferencji Szkoleniowej PFSSK-PIGOSK-OIGOSK "Rzetelna wiedza = efektywne szkolenie" 19 października 2019

Pan Mariusz Sztal
Rzecznik prasowy Zespołu Redakcyjnego SZIE

W związku z poniższą informacją o konflikcie terminu, w konsekwencji którego przewodniczący zespołu Tomasz Matuszewski nie będzie mógł uczestniczyć w tytułowej konferencji.
Zapraszamy Pana (postrzeganego jako osobę nr 2  w inicjatywie SZIE) do uczestnictwa w konferencji i prosimyo przedstawienie w zastępstwie p. Matuszewskiego problematyki wyszczególnionej w Agendzie tj. 16:00 – 17:00  „Zaawansowanie prac i aktualna treść projektu Ustawy ws. SZIE oraz projekty regulaminów, dyskusja

Dziękujemy za pilne potwierdzenie zastępczego uczestnictwa Pana w tytułowej konferencji.
...

W imieniu kol. prezesów Bandosa, Szymańskiego i własnym
Pozdrawiam

Roman Stencel  tel. +48 502 532 405 ; www.izbaosk.eu
Proszę o potwierdzenie odczytu

Niestety poniższym e-mail p. Sztal poinformował, że  nie może uczestniczyć w konferencji

From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sent: Wednesday, October 16, 2019 3:32 PM
To: 'OIGOSK Koszalin'
Cc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; 'Szymański Krzysztof'; 'Bandos Krzysztof'
Subject: RE: Zaproszenie i Agenda I Wspólnej Konferencji Szkoleniowej PFSSK-PIGOSK-OIGOSK "Rzetelna wiedza = efektywne szkolenie" 19 października 2019

Szanowni Panowie Prezesi,

bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tytułowej Konferencji, to dla mnie zaszczyt być postrzeganym jako osoba nr 2 w inicjatywie SZIE.

Niemniej z uwagi na bliskość terminu wydarzenia w połączeniu z nadzwyczaj ważnymi obowiązkami i zobowiązaniami zawodowymi nie będę mógł skorzystać z Państwa zaproszenia, nad czym szczerze ubolewam.
Uwzględniając wagę tematyki, jaka została przewidziana dla prelekcji Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego oraz wpisując się w potrzebę prowadzenia dialogu dotyczącego jakże istotnych obszarów funkcjonowania całej branży szkoleniowo - egzaminacyjnej, pragnę zaproponować inny termin spotkania z przedstawicielami PFSSK, PIGOSK i OIGOSK. Nawiązując do konsekwentnie realizowanego harmonogramu prac nad SZIE, 18 października – zakończenie konsultacji z organizacjami branżowymi, 23 października – posiedzenie Zespołu Redakcyjnego podsumowujące konsultacje eksperckie, pragnę zaznaczyć, że dyskusja będzie trwała nieprzerwalnie. Tym samym zobowiązuję się do zaproponowania czasu i miejsca spotkania z Panami Prezesami w kolejnej korespondencji, na którym będzie obecny między innymi Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego SZIE oraz Rzecznik tegoż zespołu.

Z poważaniem, Mariusz Sztal

Powyższą korespondencję zaprezentowano uczestnikom konferencji!

 

Znamiennym jest (co podkreślamy), że w głosowaniu jawnym przy jednym głosie sprzeciwu - uczestnicy konferencji opowiedzieli się przeciwko wdrażaniu SZIE do systemu prawnego RP!


Więcej TUTAJ

Po zapoznaniu się z prezentacjami i referatami oraz w efekcie dyskusji, w której wypowiedziało się kilkudziesięciu uczestników - przyjęto (kliknij) stanowisko konferencji ws. inicjatywy Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów / SZIE/